Jens-Christian Holm

Det nye Paradigme

​Jens-Christian Holm repræsenterer med sine faglige indsigt og skarpe holdninger et paradigmeskifte, hvad angår behandlingen af svært overvægtige mennesker. Paradigmeskiftet er baseret på 1. svær overvægt er en kronisk sygdom, 2. fedtmassen reguleres aktivt af et genialt hormonsystem og 3. en ny sundhedspædagogik der i sig selv er et paradigmeskifte.

Behandlingsmodellen der er udviklet til svært overvægtige børn og unge af Jens-Christian Holm, har skabt enestående resultater, hvor nøgleord som viden, kvalitet, autencitet, forståelse, værdighed, empati og god service er afgørende. Behandlingen indebærer 5 timers sundhedsprofessionel tid per barn per år. Med denne indsats reduceres graden af overvægt hos 75-90% af børnene, i både primær og sekundær sektor, deres forældres grad af overvægt samt børnenes forhøjede blodtryk, kolesteroler, fedtlever og derudover forbedres børnenes livskvalitet.

Svær overvægt er en kronisk sygdom

Grundlæggende skal svær overvægt forståes som en kronisk sygdom som deklareret af Den Amerikanske Lægeforening i 2013 og Den Canadiske Lægeforening i 2015, som en tilstand der forsvares med næb og kløer af et uhyre elegant hormonsystem, som har eksisteret i hundrede af millioner af år samt en tilstand der er forbundet med mere end 20 alvorlige medicinske og psykologiske komplikationer som på forskellig vis øger sygelighed, reducerer levelængden og på mange måde invaliderer menneskers liv.


Igennem formidling og projektudvikling er Jens-Christian Holm dedikeret til enhver aktivitet som kan forbedre trivsel og sundhed hos børn og unge.

Nyheder​

​Kursusdatoer for fagpersoner

Kursus 1:
​30. - 31. januar 2018, Hotel Scandic Glostrup

22.-23. maj 2018 Hotel Scandic Glostrup

Kursus 2:
13. - 14. marts 2018 Hotel Scandic Glostrup


Brush-up kursus (kræver kursus 1-3):
​11. april 2018 Hotel Scandic Glostrup

Kursus 3:

19. - 20. juni 2018 Hotel Scandic Glostrup

  Kursusdatoer for privatpersoner NYT!

Patientkursus for voksne med overvægt eller pårørende til voksne med overvægt.
​16. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Kolding
​17. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Glostrup
Kursus for forældre:
5. april 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Glostrup
​Tilmelding på mail til: detbedsteforbarnet@gmail.com

Firmaoplysninger​

JENS-CHRISTIAN HOLM
Bellmansgade 15 st tv.

2100 København Ø

CVR: 28050542

Kontaktoplysninger​

Telefon:  00 45 26 20 75 33

Privat e-mail: j-c@dadlnet.dk 

Firma e-mail: overvaegt.behandling@gmail.com 

Følg os på de sociale medier