Jens-Christian Holm​

Jens-Christian Holm er forskningsansvarlig overlæge i pædiatri (børnesygdomme), klinisk ekstern og forskningslektor ved Københavns Universitet. Jens-Christian Holm er leder af Enheden for overvægtige børn og unge og Den danske biobank for overvægtige børn og unge begge Børneafdelingen på Holbæk Universitets Hospital i Region Sjælland. Danmark.

Jens-Christian Holm opnåede dansk embedseksamen i medicin fra Københavns Universitet i 1993. Forsvarede sin Ph.D afhandling med titlen ”Physiological regulation of leptin. Changes in levels of leptin and its soluble receptor during weight loss and follow-up in boys and girls” ved Københavns Universitet i 2003. Blev speciallæge i Pædiatri I 2007. Ligeledes i 2007 blev Jens-Christian Holm ansat med ansvaret for at etablere og lede Enheden for overvægtige børn på Børneafdelingen Holbæk.

Ekstern klinisk lektor og forskninglektor ved Københavns Universitet i 2009. Ligeledes i 2009 rapporterer Jens-Christian Holm internationalt set stærke behandlingsresultater med en lav drop-out rate og et behandlingsrespons på ca. 65% (BMI SDS reduktion efter 2 års behandling). I 2010 etableres behandlingsenheden på Hillerød Børneafdeling med udgangspunkt i Holbæk modellen. Ligeledes i 2010 etableres 8 kommunale behandlingsenheder med udgangspunkt i Holbæk modellen og i 2014 rapporterer disse kommunale behandlingsklinikker en behandlingsrespons på 77 % som ikke tidligere er opnået internationalt. I 2014 opstartes yderligere samarbejde med Randers, Favrskov, Syd- og Norddjurs kommuner om etablering af kommunale behandlingsklinikker.

Forskningsleder; hovedvejleder for 3 afsluttede og 6 igangværende Ph.D studerende. Vejleder for 8 eksterne Ph.D studerende. Hovedvejleder for mere end 10 prægraduate afhandlinger.​

Foredragsholder

Inviterede oplæg (med høje vurderinger) ved mange møder, symposier og konferencer i ind- og udland. Tilknyttet Athenas.dk som professionel oplægsholder. Regelmæssigt (månedligt) citeret i den offentlige debat.

Priser

Region Sjællands Sundhedspris 2009. Danmarks største sundhedspris.

Overlæge Hans Ibsens Pris til styrkelse af hypertensionsforskning 2010.

Haench's Priviligie Donation 2015.

Første modtager af Holbæk Sygehus' Ildsjælspris 2016. 

Tillidsposter

Leder af ekspertgruppen The European Childhood Obesity Task Force (COTF) sammen med Jennifer Lyn Baker og medlem af arbejdsgruppen for svært overvægtige børn under Dansk Pædiatrisk Selskab.​

​Kursusdatoer for fagpersoner

Kursus 1:
​24. - 25. oktober 2017
​30. - 31. januar 2018

Kursus 2:
21. - 22. november 2017

13. - 14. marts 2018


Brush-up kursus (kræver kursus 1-3):
​11. april 2018

Kursus 3:

5. - 6. december 2017

19. og 20. juni 2018

  Kursusdatoer for privatpersoner NYT!

Patientkursus for voksne med overvægt eller pårørende til voksne med overvægt.
31. oktober 2017 kl. 9.00-15.30, Glostrup
​16. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Kolding
​17. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Glostrup
Kursus for forældre:
23. januar 2018 kl. 9.00-15.30

Firmaoplysninger​

JENS-CHRISTIAN HOLM
Bellmansgade 15 st tv.

2100 København Ø

CVR: 28050542

Kontaktoplysninger​

Telefon:  00 45 26 20 75 33

Privat e-mail: j-c@dadlnet.dk 

Firma e-mail: overvaegt.behandling@gmail.com 

Følg os på de sociale medier