Invitation til forældrekyrser - opdragelse - det bedste for barnet

Du inviteres hermed som forældre til kursus i opdragelse af børn og unge med fokus på værdier, grænsesætning og hvad der egentlig er det bedste for barnet. Børnelæge og overlæge Jens-Christian Holm bl.a. kendt fra Generation Xl på DR1, har udviklet en metode som er et paradigmeskifte til behandling af svær overvægt som har skabt enestående resultater og vakt international opmærksomhed.

For at udvikle en ny effektiv behandlingsmetode af svær overvægt har Jens-Christian Holm måtte redefinere mange tidligere forestillinger og antagelser om børn, opdragelse, sundhed og trivsel som for en stor dels vedkommende har almen gyldighed for opdragelse af alle børn verden over. Den nye metode og den nye pædagogik har således udviklet specifikke teknikker som netop styrker forældrene i at opdrage deres børn. Disse teknikker er fokuseret på at fungere i virkelighedens udfordringer og derudfra styrke familiens struktur og dynamik og dermed barnets udvikling og trivsel som uden undtagelse er det bedste for barnet.​

Hvorfor er det vigtigt at du sætter klare grænser for dit barn?

Er dit barns værdier vigtige?

Hvad forestiller du er en kompetent forældre?

Hvad er det bedste for barnet – forestillinger og perspektiv om det at være forældre i dag.

Kurset afholdes over én kursusdag af børnelæge Jens-Christian Holm og sygeplejerske Rikke Melskens, der begge har stor erfaring dels med dagligt arbejde med børn og unge med svær overvægt og deres familier, og dels har undervist og trænet kursister gennem en årrække.

Tidligere kursister har generelt stor succes med at at omsætte teori til praksis, hvilket eksempelvis kan ses ved at også forældre til patienter også reducerer deres grad af overvægt, dels ved at mange søger vores kurser og at disse kursister rapporterer flotte evalueringer.

.​

Lyder dette kursus som noget for dig, så er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail:​detbedsteforbarnet@gmail.com

​Kursusdatoer for fagpersoner

Kursus 1:
​30. - 31. januar 2018, Hotel Scandic Glostrup

22.-23. maj 2018 Hotel Scandic Glostrup

Kursus 2:
13. - 14. marts 2018 Hotel Scandic Glostrup


Brush-up kursus (kræver kursus 1-3):
​11. april 2018 Hotel Scandic Glostrup

Kursus 3:

19. - 20. juni 2018 Hotel Scandic Glostrup

  Kursusdatoer for privatpersoner NYT!

Patientkursus for voksne med overvægt eller pårørende til voksne med overvægt.
​16. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Kolding
​17. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Glostrup
Kursus for forældre:
23. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Glostrup

Firmaoplysninger​

JENS-CHRISTIAN HOLM
Bellmansgade 15 st tv.

2100 København Ø

CVR: 28050542

Kontaktoplysninger​

Telefon:  00 45 26 20 75 33

Privat e-mail: j-c@dadlnet.dk 

Firma e-mail: overvaegt.behandling@gmail.com 

Følg os på de sociale medier