Overvægt rammer millioner​

Overvægt er en global trussel mod folkesundheden, og andelen af overvægtige børn og unge har været stærkt stigende gennem de seneste årtier; selvom det i øjeblikket ser ud til at udviklingen er stagneret i de fleste lande. I Danmark er 11-16 % af alle børn i indskolingsalderen overvægtige, mens forekomsten hos danske teenagere er 19-25 %. Ydermere, har WHO, den Amerikanske Lægeforening (AMA) og den Canadiske Lægeforening (CMA) deklareret overvægt som en sygdom i henholdsvis 1948, 2013 og 2015.

Der er 20 internationalt anerkendte medicinske og psykosociale følgesygdomme til svær overvægt i barnealderen, hvor specielt forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, fedtlever og type 2 sukkersyge medfører betydelig sygelighed og dødelighed senere i voksenlivet. Disse tilstande sås primært tidligere hos voksne, men ses nu i betragteligt omfang også i barnealderen. Eksempelvis har ca. 51 % af svært overvægtige børn og unge begyndende eller reelt forhøjet blodtryk, 29 % har forhøjede kolesterol, 31 % har mere end 5 % fedt i leveren, 74 % har mere end 5 % fedt i musklerne, 18 % har forstadier til sukkersyge og 50 % har søvnapnø.

Dertil kommer de psykiske belastninger som følge af børnenes overvægt. Disse manifesterer sig eksempelvis i form af nedsat livskvalitet, hvor overvægtige børn har vist sig at have en livskvalitet på niveau med børn ramt af kræftsygdomme samt har udpræget tilbøjelighed til ensomhed, skamfølelse og depression.

Talrige undersøgelser har vist, at overvægt i barndommen har en arvelig komponent. Dette er blandt andet vist ved studier af adoptivbørn, som viser en vægtprofil hos børnene, der ligger tættere på deres biologiske forældre end deres adoptivforældre, hvilket tydeligt viser en vigtig genetisk indflydelse udover den miljømæssige indflydelse.

De senere års fremskridt med kortlægning af menneskets totale arvemateriale har øget det videnskabelige fokus på arvelige former for overvægt hos børn. Flere større studier har identificeret arvelige variationer af betydning for udviklingen af overvægt, og man mener at 50-70 % af arvemassen kan tilskrives menneskets gener. Det er dog kun en lille del af den kendte genetiske baggrund for overvægt, som alene kan forklare graden af svær overvægt.

Imidlertid er sygdomspræsentationen hos de børn som præsenterer sig med svær overvægt og følgesygdomme meget varierende, og ligeledes er deres respons på behandling meget varierende. Denne udprægede variation i udvikling og forløb af svær overvægt kan potentielt forårsages af indflydelse fra ikke kun ét men en samling af forskellige gener.

Behandlingen af overvægt har traditionelt været en vanskelig opgave, og internationale studier har typisk rapporteret behandlingsrater på højest 50 % og drop-out rater på op mod 80 %. Så høje drop-out rater er imidlertid ikke forenelige med et behandlingseffektivt tilbud.

I Danmark er mulighederne for behandling af svær overvægt blandt børn begrænsede, og er generelt slet ikke udviklet svarende til behovet. Det er i behandlingsøjemed vigtigt, at overvægt bliver betragtet som en kronisk sygdom, således at overvægtige børn og unge kan få adgang til den sundhedsprofesionelle service, som de er berettiget til.

Jens-Christian Holms metoder og pædagogik har medført at 80-90 % af svært overvægtige børn og unge taber sig i Enheden for overvægtige børn og unge i Holbæk (2900 børn) og på Hillerød Børneafdeling, som også har taget metoden i brug, er det publiceret at 75 % af børnene og de unge reducerer deres grad af overvægt (315 børn).
Begge steder er med relativt lave drop-out rater og med en investering på ca. 5 helbredsprofessionel time per barn per år. Landet over har 8 kommuner udviklet behandlingsklinikker til behandling af børneovervægt, hvor præliminære resultater viser at 77 % af 1001 børn reducerer deres grad af overvægt.

I Holbæk enheden er det yderligere vist at alle kolesterolfraktioner, blodtrykket, graden af fedtlever og mængden af det viscerale fedt alle reduceres under behandling for børneovervægt. Tillige er det vist, at livskvaliteten forbedres hos børnene samt at forældrenes overvægt reduceres. Slutteligt er Holbæk enheden i maj 2015 blevet deklareret som en af de førende excellence klinikker i Europa til behandling af børneovervægt, akkrediteret af EASO (European Association for the Study of Obesity).

​Kursusdatoer for fagpersoner

Kursus 1:
​30. - 31. januar 2018, Hotel Scandic Glostrup

22.-23. maj 2018 Hotel Scandic Glostrup

Kursus 2:
13. - 14. marts 2018 Hotel Scandic Glostrup


Brush-up kursus (kræver kursus 1-3):
​11. april 2018 Hotel Scandic Glostrup

Kursus 3:

19. - 20. juni 2018 Hotel Scandic Glostrup

  Kursusdatoer for privatpersoner NYT!

Patientkursus for voksne med overvægt eller pårørende til voksne med overvægt.
​16. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Kolding
​17. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Glostrup
Kursus for forældre:
23. januar 2018 kl. 9.00-15.30, Hotel Scandic Glostrup

Firmaoplysninger​

JENS-CHRISTIAN HOLM
Bellmansgade 15 st tv.

2100 København Ø

CVR: 28050542

Kontaktoplysninger​

Telefon:  00 45 26 20 75 33

Privat e-mail: j-c@dadlnet.dk 

Firma e-mail: overvaegt.behandling@gmail.com 

Følg os på de sociale medier