-->

Sundhedstjek og helbredsundersøgelse af medarbejdere

Dr Holm Health ApS tilbyder forebyggende sundhedstjek og helbredsundersøgelser af jeres medarbejdere med særligt fokus overvægt og dets komplikationer. Undersøgelsen giver den enkelte medarbejder detaljeret indsigt i egen sundhed, og der drages omsorg for at øge medarbejdernes overskud, trivsel, livskvalitet og helbred.

Inden undersøgelserne tilbyder vi at holde et fælles oplæg, hvor vi gennemgår sundhed, trivsel og livsstilssygdomme (herunder overvægt og dets komplikationer). Her formidles indblik i, hvordan man effektivt reducerer risikoen for at blive syg og skaber grundlag for et sundt liv.

Vores team af erfarent sundhedsfagligt personale foretager herefter individuelle undersøgelser af medarbejderne i trygge, professionelle og eventuelt anonyme rammer. 

På baggrund af undersøgelsen udarbejder vi en helhedsvurdering af den enkelte medarbejders helbred. Ved ønsker herom giver vi en individuelt tilpasset handleplan med udgangspunkt i medarbejderens ønsker, håb og forventninger.

Undersøgelserne har til hensigt at fremme den enkelte medarbejders sundhed, der har betydning for dennes livskvalitet, trivsel og tilstedeværelse på arbejdspladsen. Der vil blive udleveret en anonymiseret virksomhedsrapport over den generelle sundhedstilstand i jeres organisation. Dette giver en bedre indsigt i jeres medarbejderes sundheds- og helbredsmæssige udfordringer og kan eventuelt bidrage til en mere målrettet sundhedsstrategi på jeres arbejdsplads.

Alle sundhedstjek og helbredsundersøgelser foretages som udgangspunkt på arbejdspladsen, men kan også foregå i Dr Holm Klinikken hvis der er ønske herom.​

Mulighed for at udvide med vægttabskursus og adgang til DrHolmApp.dk

Vi kan udvide vores service med vægttabskurser samt opfølgende kurser, afhængigt af den enkelte medarbejders behov. Vægttabskurset, der afholdes over én kursusdag, giver medarbejderen en bred og nuanceret forståelse af overvægt. Kurset giver medarbejderen en effektiv og individualiseret behandlingsplan, og klæder denne bedst muligt på til, at kunne magte og mestre sin overvægt. Opfølgningskurset, der afholdes over én kursusdag, fokuserer på individuelle udfordringer i behandlingsforløbet, hvor der fokuseres på, at den ansatte i tiltagende grad varetager egne valg for egen sundhed.

Læs mere om vægt​tabskurset her.

Derudover tilbydes der adgang til DrHolmApp.dk, som er en online platform der styrker medarbejderens kurs mod en sundere tilværelse og bedre trivsel. DrHolmApp.dk giver ligeledes adgang til en individualiseret behandlingsplan.

Læs mere og gå direkte til DrHolmApp.dk her.

Ring på +45 61 46 44 63 eller mail til bogholderi@drholm.com og få et uforpligtende tilbud, skræddersyet efter jeres ønsker og behov.

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om Holbæk-modellen, der  der giver et bedre og sundere liv med et bedre helbred. 

Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-modellen 

Telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211