-->

Sundhedsydelser​

Basis Sundhedstjek

Med et basis sundhedstjek får medarbejderen en detaljeret indsigt i egen sundhed med særligt fokus på livsstilssygdomme. Sundhedstjekket tager udgangspunkt i målbare parametre som BMI, kropssammensætning, blodtryk, kolesterol og blodsukker. Ved hjælp af et bredtfavnende individuelt spørgeskema kortlægges den enkelte medarbejders livsstil, og vi får således kendskab til alle vigtige og praktiske forhold, der kan have indflydelse på medarbejderens sundhed.

Ovenstående indsigt og måleresultater danner grundlag for en rådgivende samtale, der har til formål at øge medarbejderens sundhed og trivsel, på en omsorgsfuld og værdig måde. Den enkelte medarbejder får udleveret en samlet rapport med måleresultater.

Udvidet Sundhedstjek

Et udvidet sundhedstjek består, udover elementerne fra Basis Sundhedstjek, også af en lungefunktionsundersøgelse, et hjertekardiogram (EKG) samt en lille blodprøvepakke. Med de udvidede undersøgelser, får medarbejderen et dybdegående indblik i sin sundheds- og helbredstilstand.

Ovenstående måleresultater skaber grundlag for en rådgivende samtale, der kan sikre en sund livsstil og et godt helbred fremadrettet. Medarbejderen får tilmed udleveret en individualiseret handleplan, hvis der er ønske og behov for dette.​

Udvidet Helbredsundersøgelse

Med en udvidet helbredsundersøgelse får medarbejderen undersøgt alle parametre der kan have indflydelse på helbredet. Udover elementerne fra Basis- og Udvidet Sundhedstjek, består helbredsundersøgelsen af en lægelig objektiv undersøgelse, som er en systematisk undersøgelse af medarbejderen fra top til tå. Der er ligeledes sat tid af til at foretage en arbejds-EKG, en stresstest samt en udvidet blodprøvepakke.

Ud fra ovenstående måleresultater, får medarbejderen en samlet helbreds- og risikovurdering samt råd og vejledning til optimering af egen sundhed og helbred. Medarbejderen får tilmed udleveret en individualiseret handleplan, hvis der er ønske og behov for dette.​

Kontakt

Dr Holm
Kalundborgvej 114

4300 Holbæk​

tlf. +45 61469960

email contact@drholmcourses.com 

​Dr Holm omfatter

Dr Holm
CVR 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR 39247488

Dr Holm App ApS
CVR 38974211