-->

Sundhedsydelser​

Basis Sundhedstjek

Med et Basis Sundhedstjek får medarbejderen en detaljeret indsigt i egen sundhed med særligt fokus på livsstilssygdomme. Sundhedstjekket tager udgangspunkt i målbare parametre som vægt, højde, BMI, kropssammensætning, blodtryk, kolesterol og blodsukker. Ved hjælp af et bredtfavnende individuelt spørgeskema kortlægges den enkelte medarbejders livsstil, og klinikken får således kendskab til alle vigtige og praktiske forhold, der kan have indflydelse på medarbejderens livsstil og sundhed.

Ovenstående information og måleresultater danner grundlag for en rådgivende samtale, der har til formål at øge medarbejderens sundhed og trivsel, med en omsorgsfuld og værdig kommunikation. Den enkelte medarbejder får udleveret en samlet rapport med måleresultater samt råd og vejledning.

Udvidet Sundhedstjek

Et udvidet Sundhedstjek består, udover elementerne fra Basis Sundhedstjek, også af en lungefunktionsundersøgelse, et hjertekardiogram (EKG) samt en lille blodprøvepakke. Med de udvidede undersøgelser, får medarbejderen et dybdegående indblik i sin sundheds- og helbredstilstand.

Ovenstående måleresultater skaber grundlag for en rådgivende samtale, der kan sikre en sund livsstil og et godt helbred fremadrettet. Medarbejderen får tilmed udleveret en individualiseret handleplan, hvis der er ønske og behov for dette.​

Udvidet Helbredsundersøgelse

Med en udvidet helbredsundersøgelse får medarbejderen undersøgt parametre der kan have indflydelse på helbredet. Udover elementerne fra Basis- og Udvidet Sundhedstjek, består helbredsundersøgelsen af en lægelig objektiv undersøgelse, som er en systematisk medicinsk undersøgelse af medarbejderen fra top til tå. Der er ligeledes sat tid af til at foretage et arbejds-EKG, en stresstest samt en udvidet blodprøvepakke.

Ud fra ovenstående måleresultater, får medarbejderen en samlet helbreds- og risikovurdering samt råd og vejledning til optimering af egen sundhed og helbred. Medarbejderen får tilmed udleveret en individualiseret handleplan, hvis der er ønske og behov for dette.​

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om Holbæk-modellen, der  der giver et bedre og sundere liv med et bedre helbred. 

Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-modellen 

Telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211