OVERVEKT I ET OPPLYST, VERDIG, NYTT OG EFFEKTIVT PERSPEKTIV

Det er essensielt, at kroppen er i stand til aktivt å forsvare fettmassen 

Behandlingsmetoden er utviklet av overlege Jens-Christian Holm

Kontakt oss​

Jens-Christian Holm​, underviser og foredragsholder

Det nye Paradigme

Jens-Christian Holm representerer med sin faglige innsikt og skarpe holdninger et paradigmeskift i behandlingen av mennesker med overvekt og svær overvekt. Paradigmeskiftet er basert på at 1) svær overvekt er en kronisk sykdom, 2) fettmassen er aktivt forsvart og bevart av et genialt hormonsystem og 3) en ny helsepedagogikk som i seg selv er et paradigmeskifte.

​Behandlingsmetoden utviklet for behandling av svær overvekt hos Jens-Christian Holm har skapt gode resultater, hvor nøkkelord som kunnskap, kvalitet, autentisitet, forståelse, verdighet, empati og god service er avgjørende.​

Behandlingen innebærer 4-5 timer av helsepersonells tid per pasient per år. Med denne innsatsen reduseres graden av overvekt hos 65-85% av pasientene, både i primær og sekundær sektor, deres foreldres grad av overvekt, samt pasientenes forhøyede blodtrykk, kolesterolnivåer, fettlever og i tillegg forbedres pasientenes livskvalitet og kroppsoppfattelse. I tillegg gir pasientene utrykk for at de blir mobbet mindre og at deres appetitt reduseres.

Svær overvekt er en kronisk sykdom

I utgangspunktet bør svær overvekt forstås som en kronisk sykdom som erklært av den amerikanske legeforening i 2013 og den canadiske legeforening i 2015. Fettmassen blir forsvart med nebb og klør av et ekstremt elegant hormonsystem som har eksistert i hundrevis av millioner av år. Overvekt og svær overvekt gir høy risiko for mer enn 25 alvorlige medisinske og psykologiske komplikasjoner, så vel som 20 ulike former for kreft i voksen alder som på flere måter øker sykelighet, reduserer levetiden og på mange måter invaliderer menneskers liv. ​

Våre verdier er basert på en visjon om å tilby omsorgsfull og effektiv behandling for barn, ungdom og voksne med overvekt og svær overvekt. Vi skylder pasientene å forstå hva svær overvekt egentlig er fra et opplyst synspunkt og tilby en behandling som fremmer helse slik at pasienter kan leve et liv i en verden der stigmatisering, skam og mangel på motivasjon ikke lenger er relevante. Gjennom formidling og prosjektutvikling er Jens-Christian Holm dedikert til enhver aktivitet som kan forbedre trivsel og helse hos barn, ungdom og voksne.

​Følg oss på Facebook

​Se våre siste nyheter, artikler og aktuelle begivenheter.

Kontakt

Dr Holm
Kalundborgvej 114

4300 Holbæk​

Tlf. +45 61469960

Email contact@drholmcourses.com 

​Dr Holm

omfatter

Dr Holm
CVR 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR 39247488

Dr Holm App ApS
CVR 38974211