Overvekt i et opplyst, effektivt og verdig perspektiv.

Det er essentielt, at kroppen er i stand til aktivt å bevare fettmassen. Holbæk-modellen er rettidig omsorg for pasienter som lever med overvekt og inkluderer utdanning for behandlere. Holbæk-modellen er kjendt for å redusere skyld, skam og selvbebreidelse og er utviklet av overlege, ph.d. og internasjonal ekspert Jens-Christian Holm.

Kontakt oss​

Beste Nasjonale Utdanningsprogram i Europa 2022

Link: Winners of the 2022 top World Obesity Day​ Awards in Europe - World Obesity Day Europe (woday.eu)

Les vårt nyhetsbrev:
November 2022

Se BBC World Health Check

med Jens-Christian Holm

Se BBC World News

med Jens-Christian Holm

Holbæk-modellen - effektiv og profesjonell behandling, ikke bare en diett

Jens-Christian Holm representerer med sin faglige innsikt og skarpe holdninger et paradigmeskift i behandlingen av mennesker med overvekt og svær overvekt. 

Holbæk-modellen er et paradigmeskifte basert på 

1: Svær overvekt er en kronisk sykdom
2: Fettmassen er aktivt forsvart og bevart av et genialt hormonsystem
3: En ny helsepedagogikk som i seg selv er et paradigmeskifte.

​Holbæk-modellen, for behandling av svær overvekt, er utviklet av overlege, ph.d. Jens-Christian Holm. Holbæk-modellen har skapt gode resultater når det gjelder å redusere graden av overvekt og dens komplikasjoner. 

Nøkkelord som kunnskap, kvalitet, autentisitet, forståelse, verdighet, empati og god service er avgjørende.​

​Hos Dr Holm tilbyr vi profesjonell behandling av overvekt med Holbæk-modellen, som har spredt seg over det meste av landet på grunn av sine verdier, effektive resultater og har blitt godt mottatt av pasienter og behandlere. Vi holder til i Holbæk i Danmark, men har også hjulpet mange mennesker til et sunnere og bedre liv både i Danmark og i utlandet.

Ikke bare en diett

​Våre verdier er basert på en visjon om å tilby omsorgsfull og effektiv behandling for barn, ungdom og voksne med overvekt og svær overvekt, som ikke bare er en diett . Vi skylder pasientene å forstå hva svær overvekt egentlig er fra et opplyst synspunkt og tilby en behandling som fremmer helse slik at pasienter kan leve et liv i en verden der skyldfølelse, stigmatisering, skam og mangel på motivasjon ikke lenger er relevante. Gjennom formidling og prosjektutvikling er Jens-Christian Holm dedikert til enhver aktivitet som kan forbedre trivsel og helse hos barn, ungdom og voksne. Det er på tide, at vi prioriterer og respekterer pasienter som lever med overvekt. 

Svær overvekt er en kronisk sykdom

​I utgangspunktet bør svær overvekt forstås som en kronisk sykdom som erklært av WHO i 1948, den amerikanske legeforening i 2013 og den canadiske legeforening i 2015 og Europakommisionen i 2021. Fettmassen blir forsvart med nebb og klør av et ekstremt elegant hormonsystem som har eksistert i hundrevis av millioner av år. Videre er det viktig å ta konsekvensen av når vi vet hva som er Best for Barnet.

Overvekt og svær overvekt gir høy risiko for mer enn 250 alvorlige medisinske og psykologiske komplikasjoner, så vel som 15 ulike former for kreft i voksen alder som på flere måter øker sykelighet, reduserer levetiden og på mange måter invaliderer menneskers liv. ​

​Følg oss på Facebook

​​Se våre siste nyheter, artikler og aktuelle begivenheter.

Kontakt oss og lær mer om Holbæk-Modellen

​Kontakt oss for mer informasjon om vår effektive behandling, som gir et sunnere liv med bedre helse. Ring  Dr Holm og hør mer om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-post: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211