Jens-Christian Holm​

Jens-Christian Holm er forskningsansvarlig overlege i pediatri (barnesykdommer), ph.d. og klinisk ekstern og forskningslektor ved Københavns Universitet.

Jens-Christian Holm har startet og leder Enheden for Børn og Unge med overvægt og The Holbaek Study (tidligere kjent som Den Danske Biobank for Børn og Unge med Overvægt) begge på barneavdelingen ved Holbæk Universitetssykehus i Region Sjælland. ​

Jens-Christian Holm oppnådde en grad i medisin fra Københavns Universitet i 1993. Han forsvarte sin doktorgradsavhandling med tittelen: ”Physiological regulation of leptin. Changes in levels of leptin and its soluble receptor during weight loss and follow-up in boys and girls” ved Københavns Universitet i 2003. Han ble spesialist i pediatri i 2007. Også i 2007 ble Jens-Christian Holm ansatt med ansvar for å etablere og lede Enheden for Børn og Unge med Overvægt på barneavdelingen i Holbæk.

Enheten har siden blitt etablert som en internasjonalt anerkjent behandlingsenhet for overvektige barn og unge og har dokumentert effektive behandlingsresultater, hvor 65-85 % av pasientene reduserer graden av overvekt, samtidig som de reduserer overvektsrelaterte komplikasjoner (hypertensjon, dyslipidemi, fettlever). , søvnapné og prediabetes) ved bruk av 4,5 timer helsepersonell per år. Behandlingsresultater er uavhengige av sosial klasse, grad av overvekt, overvektrelatert sykdom i familien og 15 vanlig forekommende gener knyttet til utvikling av overvekt i barndommen.

​Jens-Christian Holm har i samarbeid med professor Torben Hansen ved Københavns Universitet etablert The Holbaek Study (tidligere kjent som den Den Danske Biobank for Børn og Unge med Overvægt), som har ført til mer enn 20 ph.d.-studier og mer enn 100 internasjonale vitenskapelige artikler inkludert oppdagelsen av nye gener av betydning for overvekt, behandlingsresultater som ovenfor, referansemateriale og andre viktige bidrag til forståelsen og behandlingen av overvekt hos barn og ungdom.

​Jens-Christian Holm er leder for forskning; hovedveileder for 6 gjennomførte og 3 igangværende doktorgradsstudenter. Veileder for 7 gjennomførte og 2 pågående eksterne PhD-studenter. Hovedveileder for mer enn 15 pregraduate forskningsprosjekter.

Foredragsholder

Inviterte foredrag og opplegg (med høye vurderinger) på mange møter, symposier og konferanser i inn -og utland. Regelmessig (månedlig/ukentlig) sitert i den offentlige debatten.

Link til Jens-Christian Holms opplegg om overvekt og Holbæk-modellen

Priser

Region Sjællands helsepris 2009. Danmarks største helsepris.
Overlege Hans Ibsens pris for styrking av hypertensjonsforskning 2010.
Haenchs Privilege Donation 2015.Første mottaker av Holbæk Sykehus' ildsjels pris.

Tillitsposter

Leder av ekspertgruppen The European Childhood Obesity Task Force (COTF) sammen med Jennifer Lyn Baker og medlem av arbeidsgruppen for svært overvektige barn i Dansk Pædiatrisk Selskab, og medlem av styret for Dansk Selskab for Adipositasforskning.

Kontakt oss og lær mer om Holbæk-Modellen

​Kontakt oss for mer informasjon om vår effektive behandling, som gir et sunnere liv med bedre helse. Ring  Dr Holm og hør mer om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-post: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211