Kompetansekurs i Holbæk-modellen for fagpersoner

BEHANDLING AV OVERVEKT OG SVÆR OVERVEKT

​Herved inviteres du til kurs i Holbæk-modellen, utviklet av overlege Jens-Christian Holm, til behandling av barn, ungdom og voksne med overvekt.​

Kurs 1 Introduksjonskurs: Definisjon og forekomst av overvekt, sykdomsspektrum, vektregulering, komplikasjoner av overvekt, behandlingsmetode, den nye pedagogikken. Kurset forbereder kursdeltaker til å starte behandling av overvekt.

​​

Kurs 2 Oppfølging kurs: hvor oppfølging til behandlingen blir gjennomgått, inkludert forventninger til behandlingsforløp, kroppssammensetning, justering av behandling, tilbakefall, drop-out, etikk, normalisering, avslutninger, samt direkte og indirekte effekter av behandlingen.

Kurs 3 Fordypningskurs: nyansert empati, kommunikasjonsflyt og rytme. Autentisitet. Selvidentifikasjon. Utfordringer og forestillinger. Motstand. Autoritet. Pasienten som er vanskelig å behandle. Lidelse. Perspektiv. Paradigmeskifte.​

Kurs 4 Fokuser på terapeutens pedagogikk og kommunikasjon.

​Basert på kursdeltakernes tilfeller om vanskelige å behandle pasienter, videoeksempler og konsultasjoner på kurset

Samspill mellom teori og praksis. Kurset er for kursdeltakere som har fullført kurs 1-3.

Oppfriskningskurs Kursdeltakerens utfordringer. Kurset er for deltakere som har fullført kurs 1-3 og som fortsatt ønsker å fordype seg i behandlingsmetoden og få oppdatert teori. Vi vurderer deltakernes egne utfordringer, triangulering av virkelighet, lidelse og nødvendighet. Forståelse av nevroendokrin forståelse og dens betydning for kommunikasjon. Flow og rytme. Gjør pasienten enkel.

Kursforløpet er strukturert på en slik måte at etter kurs 1 kan man begynne pasientbehandling og anvende metoden og tilhørende materiale.

Etter å ha gjort egne erfaringer, er det mulighet til å delta i oppfølging kurs (kurs 2), som blant annet inkluderer: omhandler justering av behandling gjennom utfordringer, kroppssammensetning, normalisering og avslutning av behandlingen, inkludert frafall.

Kurs 3 er et fordypelseskurs som fokuserer på paradigmeskiftet som metoden innebærer, og som medfører en sofistikert forståelse av kommunikasjon, flyt og rytme. Dette resulterer i implementering av direkte og indirekte effekter gjennom en rekke strategier som tilstreber å tilby best mulig behandling.

Alle kurs holdes av overlege Jens-Christian Holm og ansatte, som har mange års erfaring med å utvikle behandlingsgrupper i kommuner over hele landet.

Alle kurs er et 2 dagers kurs med mulighet for overnatting. Kurset gir et bredt innblikk i forståelsen av situasjonen for barn, ungdom og voksne med overvekt inkludert grunnlaget for en effektiv behandlingsmetode. Metoden tar et oppgjør med en del av den vanlige pedagogiske tankegang som kommer til uttrykk spesielt i "Små skridt" og "Du bestemmer". Holbæk-modellen har vist gode resultater både i vekttap og vektvedlikehold, men også i å redusere forekomsten av overvekts relaterte komplikasjoner, som for tiden inspirerer internasjonalt, og som har blitt vist på BBC World Health Check og på BBC World News. ​

Kursene fungerer både som oppstartskurs for behandlere som ikke tidligere har behandlet personer med overvekt, men er også relevante for å forbedre metoden til behandlere som allerede behandler barn, ungdom og voksne med overvekt og svær overvekt.

Kommende kurs for fagpersoner

Kurs 1 introduksjonskurs til Holbæk-modellen:

Skriv til oss for datoen for neste kurs. 

Kurs afholdes på Thon Hotel Linne, Statsråd Mathiesens vei 12, 0598 Oslo, Norge.

Behandlerlisens Pro er pensum på alle kurs.​


Registrer deg her

Pris for kurset:

Kurs 1: 9.200 NOK per person
Kurs 2: 8.400 NOK per person
Kurs 3: 7.800 NOK per person
Pakketilbud: kurs 1, 2 og 3 normal pris 25.400 NOK. Ved samlet kjøb: 23.200 NOK per person
Oppfriskningskurs (for de som har deltatt på kurs 1, 2 og 3): 4.600 NOK

Overnatting: Enkeltrom per person 1.630 NOK.

Fellesskapsmiddag 1. kursdag 780 NOK


Registrering:

For registrering, bruk lenken "Registrer deg her" ovenfor.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Dorte via e-post bogholderi@drholm.com Betalingsvilkår:
Betaling skjer ved registrering og er bindende, se nedenfor:

  • Ved avbestilling mer enn 30 dager før kursstart, refunderes kursavgiften minus et administrasjonsgebyr på kr 350 NOK.
  • Ved avbestilling mindre enn 30 dager før kurset, kan reservasjon av kursplass bli endret til en annen kursdato mot et administrasjonsgebyr på kr. 350 NOK.
  • Hvis du avbestiller mindre enn 14 dager før kursstart, er det ikke mulig å bytte kurs til en ny dato.

Hvis du vil at vi skal håndtere bestilling av rom i forbindelse med kurset, vil et administrasjonsgebyr på kr 250 NOK bli lagt til.
​Hvis en reservasjon av rommet skal avbestilles, vil det kun bli refundert hvis hotellet kan kansellere reservasjonen uten omkostninger.

Holbæk-modellen er en kompleks kommunikativ og pedagogisk diskurs som integrerer et løftebasert ansvar for et multikompleks sykdomssystem, som ofte er undervurdert og feilaktig klassifisert som for eksempel en atferdsmessig behandlingsmodell.
Holbæk-modellen er en omsorgsfull tankegang som nøye fokuserer på det beste for pasienten basert på pasientens sykdomspresentasjon og individuelle utfordringer, og bidrar direkte til å redusere skyld, skam og selvskyld og indirekte reduserer stigma og diskriminering.
Det er vår mangeårige erfaring at en grundig utdannelse over tid er nødvendig for å kunne høste resultatene som våre evidensgrunnlag viser og de innebygde pedagogiske fordelene, som gir en bedre forståelse av både pasient og terapeut og dermed forbedrer prosessene i Holbæk-modellen.

Sitater fra tidligere kursdeltakere

”Kurset gir en grundig og helhetlig forståelse for hvordan vi skal forstå overvekt og hvordan vi best kan hjelpe pasienter.”

Hanne Løkling, Klinisk ernæringsfysiolog.

Kurs 3, Alna januar 2020

”Jeg føler meg mer trygg og jeg føler meg mer sikker i egen profesjonalitet etter kurset. Det var godt å få diskutert vanskelige problemstillinger og hvordan man kan læse det. Det er godt faglig dokumenteret og jeg har god tro på metoden.”

Anna Solberg Myrvold, fysioterapeut

Kurs 3, Alna januar 2020

”Fått en viktig grunnforståelse av metodikken - og innsikt i egne perspektiver og verdier. Blitt oppmuntret til å bli bedre i bruk av metoden. Ta innover meg det er et paradigmeskifte."

Kurs 3, Alna januar 2020

”Fint med praksisrelaterte historier og gjennomgang av alle spørgsmålene i dag. Fint at det ble talt i plenum. Topp med case-diskusjon. Topp med gode tips til å bruke i praksis. Tak til Dr Jens-Christian - du vet hva du driver med! Ett veldig viktig paradigmeskifte!!!”

Marianne, Helsesøster

Kurs 3, Alna januar 2020

”Grundig og god forklaring av forskningen bak metoden. Veldig god støtte i hvordan kommunicere godt med familiene og brukere på. Har gjort meg tungere faglig og mere direkte i min kommunikasjon.”

Kristian Heflo, Fysioterapeut

Kurs 3, Alna januar 2020

”Surprice (spørsmålene var veldig bra) - vi fikk korte samtaler rundt viktige temaer.”

Kurs 3, Alna januar 2020

”Bra opplegs, fornøyd med ting som bli diskutert. Fint opplegg med "surprice" - likte det kjæmpe godt. En fin måte å gjenkjenne, hva jeg har lært gjennom Kurs 1 og Kurs 2."

Kurs 3, Alna januar 2020

”Høy faglig kvalitet. Det er forskningsbasert og samtidig forståelig. Brikkere falt på plass i Kurs 3-”

Kurs 3, Alna januar 2020

"Veldig bra! Kurs 2 økte innsikten og forståelsen for Holbæk-modellen betydelig. Veldig nyttig å drøfte vanskelige kasus.”

Kursus 2, Danmark oktober 2019

”Supert kurs. Gir god innsikt. Gleder meg til å starte opp. Fint med noe helt konkret.”

Tone Øslien, Helsesøster,

Kursus 1, Danmark august 2019

”Kunne gjerne hørt mer om de ulike mekanismene i nevroendokrin regulering av fettmassen. Ellers var dette et svært nyttig kursus med godt innhold og flinke, engasjerte undervisere."

Kursus 1, Danmark august 2019

”Meget tilfreds med Kurs 2, veldig nyttig og lærerikt. Bra med case-drøfting, fikk rom for å utveksle erfaringer og utfordringer.”

Kurs 2, Alna marts 2019

”Kursusgjennemgangene var svært nyttige. Vi kunne hatt mer tid til det.”

Kurs 2, Alna marts 2019

“Jeg synes kunnskap om at overvekt er en sykdom var viktig. Fin undervisning om leptin og hvordan det påvirker sult/metthet.”

Sunniva Granlund, Kurs 1, Alna december 2018

“Fått mye grunnleggende kunnskap som gjör med mye bedre rustet til å jobbe med dette. Blitt utfordret på, hvordan jeg møter familiene. Gleder meg til å prøve ut opplegget.”

Gunn Indrevær, Helsesøster, Kurs 1, Alna december 2018

“Godt å få kurset en gang nr. 2. Flere mennesker ble mer tydelig og let å ta tilbake i klinikken. Fått fine svar på det jeg har lurt på.”

Kristian Heflo, Fysioterapeut, Kurs 1, Alna december 2018

“Veldig profesjonelle, dyktige undervisere. Faglig sett dyktige og tydelig kommunikasjon. Det bliver nyttig med kurs 2 for å lære mer i forhold til mer input på egen klinisk praksis og erfaringer. Metoden gjør meg tryggere i egen profesjonalitet.”

Kurs 1, Alna december 2018

“Lydhøre og positive forelesere. Spennende tema med klok psykologisk og respektfull tilnærming til pasienter/brukere.”

Kurs 1, Alna december 2018

“Det er et bra kurs med mye nye input om hvordan overvekt kan forebygges. Ser frem til å dra nytte av kurset i praksis. Fint opplegg - passende tempo slik alle kunne følge med. Flinke underviser.”

Kurs 1, Alna december 2018

“Vigtig med så engasjerte forelesere. Det gjør at man bliver motivert til å ville prøve ut behandlingen.”

Kurs 1, Alna december 2018

”Her var det en ny tankegång - en del nytt - noe som jeg som fagperson må se mere på! Gleder meg til kurs 2 og 3."

Maria Lindseth, Helsesøster

Kurs 1, Alna december 2018

”Overbevisende undervisning og spennende å få nye perspektiv og ny modell i arbeidet med overvektige barn og familier. Etterhvert som man har fått teorien "under huden" og har sett hvordan det fungerer i praksis så blir man mer overbevist om at dette er et verktøy som kan brukes her"

Kurs 1, Alna september 2016

”Meget fint å få et konkret verktøy til bruk i samtale med overvektige barn."

Kurs 1, Alna september 2016

”Veldig spennende, lærerikt og konkret kurs på ny metote. Variasjon med teori og praksis gjør det veldig forståelig. Selv om det er flere ting som er nytt for meg, gleder jeg meg til å prøve ut denne måten å jobbe på. Blir lett inspirert av så dygtige foredragsholdere."

Kurs 1, Alna september 2016

”Et meget bra og profesjonelt kurs. Jens-Christian er faglig sterk, har god forklaringsevne og formidler teori og praksis på en forståelig måte."

Kim Andersson, Kostholdsveileder

Kurs 1, Alna september 2016

”Faglig godt kurs. Troverdig. Gode eksempler. Veldig bra med mye gjentagelser. Føler meg klar til å benytte meg av metoden."

Marte Bulie, Folkehelsekoordinator

Kurs 1, Alna september 2016

Kontakt oss og lær mer om Holbæk-Modellen

​Kontakt oss for mer informasjon om vår effektive behandling, som gir et sunnere liv med bedre helse. Ring  Dr Holm og hør mer om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-post: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211