-->

Kompetenceudvikling i Holbæk-modellen for fagpersoner

BEHANDLING AF OVERVÆGT OG SVÆR OVERVÆGT

​Hermed inviteres du til kompetenceudviklingskurser i Holbæk-modellen, udviklet af overlæge Jens-Christian Holm, til behandling af børn, unge og voksne med overvægt og relaterede komplikationer. 

Kursus 1 Introduktionskursus: definition og forekomst af overvægt, sygdomsspektrum, vægtregulation, komplikationer til overvægt, behandlingsmetode, den nye pædagogik.​​ Kurset klæder kursisten på til at opstarte behandling for overvægt.

​​

Kursus 2 Opfølgningskursus hvor den opfølgende behandling gennemgåes, herunder forventninger til behandlingsforløb, kropssammensætning, justering af behandling, relapse, drop-out, etik, normalisering, afslutninger samt behandlingens direkte og indirekte effekter​.

Kursus 3 Fordybelseskursus: nuancering. Empati. Kommunikationsflow og rytme. Autenticitet. Selv-identifikation. Udfordringer og forestillinger. Modstand. Autoritet. Den vanskeligt behandlelige patient. Lidelse. Mestre og magte. Perspektiv. Paradigmeskiftet.

Kursus 4 Fokus på behandlerens pædagogik og kommunikation.

Livekonsultationer, videoeksempler, mønstergenkendelse, transcendere sin egen subjektivitet, stjernemodellen.

Interaktion mellem teori og praksis. Kurset er for kursister der har gennemgået kursus 1-3.

Brush Up Kursisternes udfordringer. Kurset er for kursister der har gennemgået kursus 1-3 og som forsat ønsker at fordybe sig i behandlingsmetoden og få genopfrisket teori. Vi gennemgår bl.a. kursisternes egne udfordringer, triangulering af virkelighed, lidelse og nødvendighed. Forståelse af neuroendokrin regulation og dets betydning for kommunikation. Flow og rytme. At gøre patienten nem.​

Kursusforløbet er opbygget således, at man efter kursus 1 kan opstarte behandling og anvende metoden og det tilhørende materiale.
​Efter at man har gjort sig sine egne erfaringer, er der mulighed for at deltage i opfølgningskurset, kursus 2, der blandt andet omhandler justering af behandling gennem udfordringer, kropssammensætning, normalisering og afslutning på behandling inklusive drop-out.

​Kursus 3 er et fordybelseskursus, der sætter fokus på det paradigmeskifte, som metoden indebærer og som medfører en sofistikeret forståelse af kommunikation, flow og rytme. Dette medfører implementering af direkte og indirekte effekter igennem en række strategier som tilstræber at tilbyde den bedst mulige behandling. Kursus 4 er et praktisk orienteret kursus med fokus på pædagogik og verbal- og nonverbal kommunikation, hvor det at mønstergenkende centrale elementer i konsultationen er centralt.  

Alle kurser afholdes af overlæge Jens-Christian Holm og medarbejdere, som har mange års erfaring med at udvikle behandlingsklinikker i kommuner over hele landet.

Alle kurser er et 2 dages kursus med mulighed for overnatning (Brush-Up er 1 dags kursus). Kurset giver et bredt indblik i forståelsen af overvægtige børn, unge og voksnes situation inklusive grundlaget for en effektiv behandlingstilgang. Metoden gør op med en del af den vante pædagogiske tankegang som i særdeleshed udtrykkes i ”Små skridt” og ”Du bestemmer”. Holbæk-modellen har vist gode resultater, både hvad angår vægttab og vægtvedligeholdelse, men også med reduktion i forekomsten af overvægtsrelaterede komplikationer, hvilket i øjeblikket inspirerer internationalt, og som har været vist på BBC World Health Check og på BBC World News. 

Kurserne fungerer både som et startkursus for behandlere der ikke tidligere har behandlet personer med overvægt, men er også relevant med henblik på at raffinere metoden hos behandlere der allerede behandler børn, unge og voksne med svær overvægt. 

Kurser i Holbæk-modellen:     

Kursus 1:                    29.-30. marts 2022. 

Kursus 2:                    ​7.-8. juni 2022.

Kursus 3:                    7.-8. december 2021.

Kursus 4:                    10.-11. maj 2022.

Brush Up:                   Sensommeren 2022.


​Kursusdatoer i 2021/2022 er med forbehold for ændringer.

Læs Kursusinvitation her ​

​​

Tilmeld dig kursus her  

​Behandlerlicens Pro er pensum på alle kurser. 

Vi følger nøje udviklingen af corona-pandemien og følger tilsvarende myndighedernes forholdsregler og anbefalinger.

Priser:

Alle priser er eksklusiv moms og per person.​

Kursus 1:                                                   kr. 7.000,- 

Kursus 2:                                                   kr. 6.500,- 

Kursus 3:                                                   kr. 6.000,- 

Kursus 4:                                                   kr. 6.000,-  

Pakke-tilbud 1:                                       kr. 18.000,-

Kursus 1, 2 og 3 (normalpris kr. 19.500,-)

Pakke-tilbud 2:                                       kr. 22.000,-

Kursus 1, 2 og 3 + 1. års Behandlerlicens Pro m/patientadgang

(normalpris kr. 24.250,-)

Pakke-tilbud 3:                                       kr. 22.500,-

Kursus 1, 2, 3 og 4 (normalpris kr. 25.500,-) 

Pakke-tilbud 4:                                       Kr. 26.000,-

Kursus 1, 2, 3 og 4 + 1. års Behandlerlicens Pro m/patientadgang

(normalpris kr. 30.250,-)

​​Fællesmiddag:                                        kr. 500,-

2 retters menu inkl. drikkevarer, tilbydes ved 2-dages kurser på 1. kursusdag.

Brush Up:                                                 kr. 3.500,- 

​Brush-Up kursus 1 dag

Overnatning: Enkeltværelse                 kr. 1.050,-

Momsen kan fratrækkes kommunalt

Kursussted: ​​ Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.

Tilmelding:     Tilmeld her

Betalingsbetingelser:

Betaling sker ved tilmelding og er bindende jf. nedenstående:

  • Ved afbud mere end 30 dage før kursusstart tilbagebetales kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 500,-
  • Ved afbud mindre end 30 dage før kursusstart og mere end 14 dage før kursusstart, kan reservation af plads ændres til anden kursusdato mod et administrationsgebyr på kr. 500,-
  • Ved afbud mindre end 14 dage før kursusstart er det ikke muligt at få ændret kurset til en ny dato.

Hvis du ønsker, at vi håndterer reservation af værelse(r) i forbindelse med kursus tillægges et administrationsgebyr på kr. 500,-
Hvis reservation af værelse ønskes annulleret, vil eventuel refusion kun blive udbetalt, hvis hotellet kan annullere reservationen vederlagsfrit.


​Holbæk-modellen er en kompleks kommunikativ og pædagogisk diskurs, der integrerer en lægeløftebaseret ansvarstagelse af en kompleks sygdom, der ofte undervurderes og fejlrubriceres som eksempelvis en behavioristisk behandlingsmodel.
​Holbæk-modellen er en omsorgsfuld tankegang, der omhyggeligt fokuserer på det bedste for patienten med udgangspunkt i patientens sygdomspræsentation og individuelle udfordringer, og bidrager direkte til at mindske skyld, skam og selvbebrejdelse og indirekte mindsker stigmatisering og diskrimination.
​Det er vores årelange erfaring, at en grundig uddannelse over tid er nødvendig for at kunne høste de resultater, som vores evidensgrundlag viser og de indbyggede pædagogiske fordele, som giver en bedre forståelse hos både patient og behandler og dermed bedrer forløbene i Holbæk-modellen.
​​

Citater fra tidligere kursister

"Jeg er blevet meget inspireret til min praksis både som behandler i Holbæk-modellen, sundhedsplejerske samt personligt. Der har været en inspirerende og respektfuld miljø i kurset. Jens-Christian er analytisk skarp i forhold til vores cases - meget inspirerende."

Lill Cederstrøm, Sundhedsplejerske, Ikast-Brande Kommune

Kursus 2, oktober 2021

"Rigtig godt kursus. Jeg har fået styr på flere praktiske ting, og er blevet mere tryg ved brugen af Holbæk-metoden."

Line Hansen, Sundhedsplejerske, Guldborgsund Kommune

Kursus 2, oktober 2021

"Refleksion i forhold til egen praksis har været rigtig godt. "Lære" at sige tingene lige ud. Stole på sig selv. Sætte grænser. God øjenåbner om magtkamp! Har været meget fint at få gentaget FMR."

Karen Duus,  Sundhedsplejerske, Guldborgsund Kommune

Kursus 2, oktober 2021

"Dejligt at lære noget nyt. Få dimension med på, hvordan vi skal være som behandler med den kommunikative og pædagogiske side. Tale om cases."

Kursus 2, oktober 2021

"Fik også guldkorn til min egen personlige udvikling."

Kursus 2, oktober 2021

"Jeg har fået meget ud af dette kursus i forhold til kommunikation og at være neutral i min tilgang. Meget fokus på trivsel og ikke kun overvægt."

Anna K. K. Jørgensen, Lærer, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 3, september 2021

"Der har været mulighed for at diskutere og Jens-Christian er god til at gribe bolden og inddrage det i sit oplæg. Det var godt at komme med eksempler."

Fatma Kayhan, Lærer, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 3, september 2021

"Jeg synes, jeg har fået meget med i rygsækken."

Bente Hansen, Ernæringsassistent, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 3, september 2021

"Jeg har stadig store forventninger og indtil videre er de blevet indfriet til fulde."

Knud E. Schack Korsbjerg, Skoleleder, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 3, september 2021

"Super interessant. En anden tilgang der giver et værktøj til en problematik "behandling af overvægt", hvor vi ikke tidligere har haft noget der virkede."

Kursus 1, september 2021

"God mulighed for at stille undrende spørgsmål. JC tager fint udgangspunkt i vores spørgsmål og undervisningen bliver dynamisk. Kurset giver stof til eftertanke i forhold til flere af sundhedsplejens funktionsområder."

Karina P. Nielsen, Frederikssund Kommune

Kursus 1, september 2021

"Rigtig godt kursus. Spændende undervisning. Det eneste er, at når bruges tavle, da skal der skrives tydeligt."

Kursus 1, september 2021

"Engageret, men også plads til lydhørhed. Meget vidende og inspirerende. Fik meget konkrete, brugbare redskaber, solid baggrundsdviden."

Kursus 1, september 2021

"Dejligt med helt konkrete brugbare værktøjer til at arbejde med overvægt. Utrolig vigtig og banebrydende viden om overvægt som en sygdom og hertil tilgangen til familier og børn med overvægt. Jeg glæder mig til at komme i gang."

Maja, Sundhedsplejerske, Fredensborg Kommune

Kursus 1, august 2021

"Enormt relevant og brugbart i skolesundhedsarbejdet. Den pædagogiske tilgang til familier med særlige behov, er også relevant at reflektere over ved andre grupper."

Stine Nymand, Sundhedsplejerske, Guldborgsund Kommune

Kursus 1, august 2021

"Føler jeg har fået gode redskaber til at hjælpe familierne med meget enkle metoder/løsninger til at "magte" overvægt. God forståelse for den fysiske årsag til overvægt."

Karen, Sundhedsplejerske, Guldborgsund Kommune

Kursus 1, august 2021

"God vekslen mellem faglige oplæg og patientcases. I princippet et overskueligt, simpelt program for borgeren/patienten, som dog bygger på grundigt videnskabeligt arbejde og evidens. Dejligt med humant, omsorgsfuldt og empatisk menneskesyn."

Karoline, Læge, Holbæk Sygehus

Kursus 1, august 2021

"Faglig udbytte bliver "tilfredsstillende" når/hvis muligheden for at få Kursus 2 og 3. Kursus 1 yderst lærerigt især viden om fedtmasseregulation, overvægt som sygdom, det bedste for barnet og planperspektiv. Fedtmasseregulation øjenåbner i forhold til sværhedsgraden hvorfor overvægt er så svært at behandle."

Maria Bjerre, Sundhedsplejerske, Fredensborg Kommune

Kursus 1, august 2021

"Tak for et godt kursus. Jeg glæder mit at komme i gang. Jeg kunne godt have brugt noget tid, hvor jeg havde mulighed for at øve mig i at bruge spørgeskemaet og behandlingsplanen og tilgangen til Holbæk-metoden."

Line Hansen, Sundhedsplejerske, Guldborgsund Kommune

Kursus 1, august 2021

"Jeg har fået stort udbytte af dette kursus. Både teoretisk og praktisk. God opfølgning på Kursus 1".

Anette Voss, Konsulent Cand. San., Nyborg Kommune

Kursus 2, juni 2021

"Fedt at få opsummeret fra Kursus 1. Som nævnt til Jens-Christian, har han virkelig prikket til og ændres mine forestillinger/ideer ved sin til tider provokerende (positivt sagt) måde at være og undervise på. Han formår at holde mig fanget og ikke tabe mig på vejen. Jeg føler mig bedre klædt på til at hjælpe mine patienter og også i min sikkerhed i metoden/modellen".

Christina Lorenzen, Selvstændig behandler og instruktør

Kursus 2, juni 2021

"En god opsummering og refleksion over kurset/Holbæk-modellen".

Maria, cand. scient. klinisk ernæring, klinisk diætist, Høje Taastrup Kommune

Kursus 2, juni 2021

"Igen synes jeg kurset har været rigtig, rigtig godt" Sidste evaluering nævnte jeg, at jeg synes det kunne være fedt med endnu flere eksempler fra sundhedsplejerskernes hverdag, og det har der været rigtig meget af på dette kursus. SUPER FEDT!  Og der har denne gang været rigtig god mulighed for at komme til orde. Rigtig godt med alle tegninger/modeller/figurer".

Signe, ​Forskningsårsstuderende, Holbæk Sygehus

Kursus 2, juni 2021

"Meget fagligt relevant. Kæmpe ændring i forståelsen af overvægt og behandling ud fra forskning. Super fif til praktikken".

Eva L. Nielsen, Sundhedsplejerske, Rødovre Kommune

Kursus 2, juni 2021

"Har fået redskaber til anvendelse i kommunikationen, som er brugbare/anvendelige med henblik på udvikling af undertegnedes faglighed. Gode fif til styrkelse af praksis".

Susanne, Sundhedsplejerske, Holstebro Kommune

Kursus 4, maj 2021

"Super godt kursus. Det var meget illustrativt med case kombineret med "Generation XL". Jeg har fået rigtig meget med og føler, at jeg er kommet et spadestik dybere. Håber at jeg kan komme regelmæssigt på Kursus 4".

Betina Kærager, Sundhedsplejersker, Gladsaxe Kommune

Kursus 4, maj 2021

"Jeg vil opfordre til at "Kursus 4" får et andet navn og holdes for kursister ca. 1 gang hver år eller hver andet år. Jeg synes det var lidt for meget at få lektier for til næste kursusdag, men relevant at opfordre til at få set "Generation XL" 1 afsnit samt læse om Stjernemodellen før vi ankom til kurset".

Maj-Britt Bockelund, Sundhedsplejerske, Gladsaxe Kommune

Kursus 4, maj 2021

"Dejligt det har været på praksisorienteret. Øvelser vi selv lavede - godt at Jens-Christian var "bagved" som støtte. Gerne gennemgå egne "forundersøgelser", som vi har filmet hjemmefra".

Kursus 4, maj 2021

"Jeg har siddet til kursus i to dage uden at miste fokus på noget tidspunkt. Det kan jeg ikke huske, hvornår sidst er sket! Jeg er meget glad og tilfreds. Meget spændende indhold og rigtig god formidling. Rigtig spændende at høre sundhedsplejerskers cases, kunne være fedt med endnu mere tid til det".

Kursus 1, april 2021

"Det virker hver gang man erstatter overvægt med en anden kronisk sygdom i sin tankegang, så er man ikke i tvivl".

Maria Fraulund, læge, Holbæk Sygehus.

Kursus 1, april 2021

"Dejligt at blive udfordret på "fastgroede og gamle tankegange og mønstre. God gennemgang med perspektiver og eksempler man kan relatere til".

Amanda Nielsen, stud.med., Holbæk Sygehus

Kursus 1, april 2021

"Fin kobling mellem teori og praksis. God formidling af teoretisk svært stof i forhold til lipid med visuelle tegninger m.m.".

Kursus 1, april 2021

"Det har været lærerigt og interessant. Jeg ser frem til næste kursus".

Kursus 1, april 2021​

"En god opsamling. Som min kollega siger, nu har vi brug for at arbejde med det selv og konkretisere det".

Kursus 2, april 2021, Stenhus Kostskole Holbæk​

"Det har været en øjenåbner, at motivation ikke er en brugbar vej at gå, hvis man ønsker at behandle børn/unge med overvægt. Motivation peger på patienten i stedet for at pege på behandleren, som den primære ansvarshavende. At se overvægt som en kronisk sygdom, der kræver gennemgribende og livsvarig behandling og aktion, ændrede også mine egne forestillinger."

Christian Holst, lærer, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 1, december 2020

"Super lærerigt. Er så meget positiv de 2 dage."

Bente Hansen, Ernæringsassistent, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 1, december 2020

"Kurset har været intenst, lærerigt og spændende. Til tider i et højt tempo, men med plads til undring, spørgsmål og kommentarer - der var med til at holde et højt niveau og interessen gennem de 2 dage."

Anne K. Jørgensen, Lærer, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 1, december 2020

"Det har været enormt intenst og meget lærerigt, spændende og motiverende".

Jeannette H. Arildsen, Køkkenleder, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 1, december 2020

"Meget intensivt. Ingen mulighed for at "zappe ud" = positivt. Meget tankevækkende. Trygt at være med kollegaer. En del slides, der her på 1. kursus bidrager til forvirring, frustration, men alligevel er vigtigt i det store billede".

Lisbeth Nøhr, Kostinspektør, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 1, december 2020

"Det har været meget intenst og informativt, men også vildt hårdt/svært at følge med - især omkring det biologiske".

Fatma Kayhan, lærer, Stenhus Kostskole Holbæk

Kursus 1, december 2020

​​

"Godt med en opdatering/opsummering. Jens-Christian er super motiverende og brænder for arbejdet med overvægt. Det er vigtigt med den forståelse af modstand for at blive ved med at kæmpe for det bedste for barnet og forstå sit behandleransvar."

Anne Mette Brahtz, Sundhedsplejerske, Glostrup Kommune

Brush Up, december 2020

"​Dejligt med god mulighed for sparring på konkrete cases og svære patienter."

Kirstine Gade, Sundhedskonsulent, Struer Kommune,

Brush Up, december 2020

"HOLBÆK-METODEN ER "DET BEDSTE FOR BARNET". Paradigmeskifte i forhold til at forstå overvægt! Overvægt er at forstå som en kronisk sygdom.

Helle Bovbjerg, Sundhedsplejerske, Glostrup Kommune

Kursus 3, november 2020

"Håbede på live-patientcase, som har været meget givtigt på kurser. Godt med gentagelse og uddybning af metode. Støtte til svære patienter.
Pernille L. Bregnhøj, Klinisk diætist, Silkeborg Kommune

Kursus 3, november 2020

"Meget lydhørhed og grundighed fra undervisers side. Der er mange gentagelser, hvilket jeg godt kan se giver mening i forståelsesrammen! Men lidt for mange denne gang og for mange sidehistorier efter min mening. Samlet set er jeg dog også begejstret og inspireret denne gang.

Maj-Britt Wrønding, Sundhedsplejerske, Glostrup Kommune

Kursus 3, november 2020

"Det har været to meget lærerige kursusdage. Det er meget effektivt at de fleste af modellens teorier bliver gentaget i forskellige kontekster. Repetition kan noget! Flere praksiscases. Det er lidt trist der ikke er flere kursusdage for jeg har fået noget med hver eneste gang.

Betina Kærager, Sundhedsplejerske, Gladsaxe Kommune

Kursus 3, november 2020

"Levende undervisning. Meget rettet mod praksis. Det bedte er at få luget ud i egne faste mønstre og få opfrisket Jens-Christians ord/"tilgang"/vendinger".

Lotte, Sundhedsplejerske

Kursus 3, november 2020

"Dejligt forfriskende og endelig et kursus med godt fagligt niveau. God måde at fortælle og formidle på. Forfriskende".

SOSU Nykøbing Falster, oktober 2020

"Meget fokus på behandlers indstilling, måske ønskeligt med mere fokus på plejefamiliens hverdag (der kom dog mere i sidste time)".

SOSU Nykøbing Falster, oktober 2020

"Tusind tak for indlevelse og passion :-)".

SOSU Nykøbing Falster, oktober 2020

"Veltilrettelagt kursus".

SOSU Nykøbing Falster, oktober 2020

"Spændende oplæg, fin inspiration, dybdegående svar. TAk :-)".

SOSU Nykøbing Falster, oktober 2020

"Helt igennem fantastisk og givende temadag, dagen gik meget hurtigt".

SOSU Nykøbing Falster, oktober 2020

"​Super kombination af teori, kliniske oplevelser/fortællinger og spørgsmål fra os".

SOSU Nykøbing Falster, oktober 2020

"Paradigmeskifte - kompleksiteten er total!

Det Bedste for Barnet er revolutionerende! Nu skal SST også bare forstå at overvægt er en sygdom!"

Helle Bovbjerg, sundhedsplejerske, Glostrup Kommune

Kursus 2, oktober 2020

"Det har været rigtig dejligt at få bygget mere viden på siden sidst. Fedt at det har været så praksisnært! Jeg føler mig godt klædt på til at komme tilbage til arbejdet på mandag og hjælpe mine elever til at tabe sig :-)"

Nanna S. Bech, sygeplejerske, Behandlingsskolerne

Kursus 2, oktober 2020

"Jeg er igen blevet meget inspireret og føler mig endnu mere klar til at få opstartet en overvægtsklinik med mine kollegaer. Ser frem til Kursus 3.

Jeg er overbevidst om, at Holbæk-metoden vil være den rigtige løsning for mange af vores borgere".

Louise Hassager, sundhedsplejerske, Glostrup Kommune

Kursus 2, oktober 2020

"Meget menings​fuldt - virkelig god kobling med praksi. Går hjem med robusthed til mødet med modstand (patienter/system) og dermed forstå "lidelsen"".

Dorte Røgild, sundhedsplejerske, Svendborg Kommune

Kursus 2, oktober 2020

"Fantastisk at høre så mange forskellige cases fra den virkelige verden".

Johanne K. L., forskningsårsstuderende, Holbæk Sygehus

Kursus 2, oktober 2020

"Et meget lærerigt og inspirerende kursus. Jens-Christian Holm er meget indlevende og fagligt dygtig. Er glad for at komme på Kursus 2, da det giver en endnu større forståelse for metoden".

Sabine Larsen, sundhedsplejerske, Egedal Kommune

Kursus 2, oktober 2020​

"Vældig meget ros. Underviseren har vældig meget på hjertet".​

Vibeke Vollerup, sundhedsplejerske, Svendborg Kommune

Kursus 2, oktober 2020

"Provokerende godt. Satte ens behandlertilgang til eftertanke".

Maria, klinisk diætist, Sundhedscenter Espens Vænge

Kursus 1, september 2020

"Evt. evalueringsdag for dem som man har taget kurset med, så man kan "networke" med forskellige fagpersoner rundt om i landet".

Anne K. W. Møller, sundhedsplejerske, Tønder Kommune

Kursus 1, september 2020

"Glæder mig rigtig meget til at bruge modellen".

Lisbet Jensen, sundhedsplejerske, Brøndby Kommune

Kursus 1, september 2020

"Fantastisk at få de fysiologiske forklaringer bag fedtmasseregulering og kunne spørge indtil dette. Endnu mere tid til spørgsmål ville være fedt på dag 1 også. Måske lidt af tiden til spørgsmål der var på dag 2 kunne komme over på dag 1. Der var nemlig super god tid til det på dag 2".

Johanne K. L., forskningsårsstuderende, Holbæk Sygehus

Kursus 1, september 2020​

"Godt kursus - Fagligt spændende og lærerigt. Oplevelse af at Jens-Christian er meget interesseret i at vi kursusdeltagere får et godt og udbytterigt kursus. Han er meget imødekommende og deltagende hele dagen - også under måltiderne :-)".

Charlotte, sundhedsplejerske, Nordfyns Kommune

Kursus 1, september 2020​

"Inspirerende paradigmeskifte "overvægt er en kronisk sygdom" - ikke ens egen skyld".

Helle Bovbjerg, Sundhedsplejerske, Glostrup Kommune

Kursus 1, september 2020

"Jeg har, på en god måde, fået vendt op og ned på min tilgang til mine elever! I hvert fald når det handler om overvægt".

Berit B. Krieger, sygeplejerske, Behandlingsskolerne

Kursus 1, september 2020

​"Jeg er vild med at posen bliver rystet og at manges grundværdier i forbindelse med deres virke i plejen bliver taget til genovervejelse".

Laura, Schoubye, sygeplejerske, Behandlingsskolerne

Kursus 1, september 2020

"Jeg har oplevet det første kursus som inspirerende - jeg er nysgerrig på metoden og glæder mig til at arbejde med den. Jeg ser frem til de næste to kurser og få endnu mere viden og indsigt".

Louise​ Hassager, sundhedsplejerske, Glostrup Kommune

Kursus 1, september 2020

​"Jeg har fået meget ud af kurset, det var dybdegående og jordnært. Noget der er meget relevant for praksis".

Kursus 1, september 2020

"Det har været en stor øjenåbner, som har sat gang i, hvordan vi vil behandle overvægtige type 2 diabetikere fremover i Rødovre."

Carsten Jensen, Diabetessygeplejerske, Rødovre Kommune

Kursus 2, juni 2020​

"Alle havde god mulighed for at komme til orde og vi havde nogle gode diskussioner.
​Jeg synes, at det var rigtig givtigt at tage udgangspunkt i cases fra vores virkelighed."

Gitte S. Andersen, Sundhedsplejerske, Brøndby Kommune

Kursus 2, juni 2020

"Det har været et veltilrettelagt kursus med et excellent materiale tilknyttet. Et super godt koncept, som er struktureret i sin opbygning så focus holdes skarp og dermed chance for at hjælpe patienten til at hjælpe sig selv. Mange tak for et rigtig godt kursus."

Bodil Strøm, Sundhedsplejerske, Tønder Kommune

Kursus 1, januar 2020​

​"At I brænder så meget for det i taler om er smittende og man går herfra med en tro på, at man er i stand til at ændre børns liv til det bedre. At evidensen/grundlaget, for det I taler om, er tilstede er utroligt troværdigt! Jeres vinkel på den pædagogiske tilgang var en øjenåbner der for mig vil føre til en ny praksis."

Malene Kielsholm, Sundhedsplejerske, Solrød Kommune

Kursus 1, januar 2020

"Fantastisk kursus, stort indblik i hvad overvægt er, rigtig gode redskaber, guidet i at blive mere autoritær. Alt i alt et anbefalende kursus, som i den grad har rykket mine forforståelser og kommende måde at handle/behandle på."

Kiki Helle-Pedersen, Sundhedsplejerske, Solrød Kommune

Kursus 1, januar 2020​

"Var lidt skeptisk over metoden inden kurset, men er efter første modul blevet overbevist om, at den er respektfuld i forhold til patienten/familien. Den virker enkel og professionel."

Gitte S. Andersen, Sundhedsplejerske, Brøndby Kommune

Kursus 1, januar 2020

"Et mega svært emne gav lys forude! Tænker at det bliver udfordrende, men spændende."

Vibeke S. Vollerup, Sundhedsplejerske, Svendborg Kommune

Kursus 1, januar 2020

"Fantastisk at være på specielt 3. modul, hvor man kan nikke genkendende til medkursisters udfordringer i hverdagen, når man selv har oparbejdet lidt erfaringer. Undervisere er prima!! og dejligt at forstå tingene "dybere" end i de første 2 moduler. Ønskes: 4. modul."​

Jytte L. Jacobsen, Sygeplejerske, Nuuk, Grønland

Kursus 3, december 2019

"Fantastisk at vi kommer så meget i spil og undervisningen er baseret på vores cases, oplevelser og følelser. Fedt at få endnu mere perspektiv på mit arbejde."

Anne Pedersen, Kostvejleder/højskolelærer, Nordfyns Højskole

Kursus 3, december 2019

"Virkelig brugbart. Så godt at dele oplevelser og sammen analysere dem. Super god stemning, hvor jeg tør spørge og undre mig. Giver super god mening."

Jane W. Petersen, Sundhedsplejerske, Greve Kommune

Kursus 3, december 2019​

"Jeg synes samlet set, at det har været et rigtig godt og spændende kursus. Jeg har lært utrolig meget og føler mig meget mere "rustet" til at varetage min opgave i forhold til at hjælpe de overvægtige børn."

Katrine Faustrup, Sundhedsplejerske, Greve Kommune

Kursus 3, december 2019 ​

"Vigtig baggrundsviden for arbejdet med overvægt. Den store evidens bag Holbæk-modellen virker motiverende for arbejdet med børneovervægt og er en stor inspiration for hvordan det kan gribes an."

Københavns Sundhedspleje, november 2019​

"Ærgerligt at Sundhedsplejen Københavns Kommune ikke kan få hele pakken i Holbæk-metoden og må arbejde fuldt ud efter metoden. Veldokumenteret undervisning."

Københavns Sundhedspleje, november 2019​

"Veldokumenteret undervisning. Inspirerende/tydelig kommunikation. Gerne haft mere leptin-undervisning i forhold til forståelse af fedtmasse-regulering. Ærgerligt at Københavns Kommune ikke prioriterer hele pakken/uddannelse fra Holbæk-metoden."

Københavns Sundhedspleje, november 2019​

"Meget interessant omkring fedtmasse-regulation."

Københavns Sundhedspleje, november 2019​

"Dejligt at få gennemgået leptin og modregulering igen. Godt med cases. Godt med anerkendelse og ros til deltagerne. Ærgerligt at Holbækmodellen har så meget modstand - det bekymrer mig."

Brush Up, november 2019

"Godt at blive opdateret og få et boost til det daglige arbejde."

Hanne Christensen, Sundhedsplejerske, Rødovre​ Kommune

Brush Up, november 2019

"Skønt at drøfte problematikker, der ligger lige midt i praksis."

Annette Møller, Sundhedsplejerske, Thisted Kommune

Brush Up, november 2019​

"Godt at cases fra hverdagen sættes så meget i spil."

Ingrid Wittus, Klinisk diætist, Skanderborg Kommune

Brush Up november 2019

"Super godt Brush Up. Virkelig gode cases som blev gennemgået i detaljer. Tager rigtig mange brugbare gode guldkorn med."

Vibeke Thomsen, Sundhedsvejleder, Rødovre Kommune

Brush Up, november 2019

"Rigtig godt med snak om erfaringer og måder at tale med familier om konkrete aspekter. Fokus på os som behandlere.".

​Jane Winther Pedersen, Sundhedsplejerske, Greve Kommune
​Kursus 2 oktober 2019

"Jeg synes at der er en god balance og dialog imellem undervisere og deltagere. God repetition af hvad overvægt er og behandlingen. Fine drøftelser om "Den Vanskelige Patient."
Ania Steffensen, Sundhedsplejerske, Dragør
​Kursus 2 oktober 2019

"Godt med gentagelser ift. fedtmasseregulation / Det Bedste For Barnet / Overvægt er en sygdom. Rigtig dejligt med aktuelle cases både fra Holbæk, men også fra deltagernes praksis."
Trine Markussen, Sundhedsplejerske, Thisted Kommune
​Kursus 2 oktober 2019

"Meget højt fagligt niveau af undervisere. Dejligt med patientcases."
Bettina Gøbel, Sygeplejerske i lægepraksis, Vejle Kommune

Kursus 2 oktober 2019

"Ny viden. Stor inspiration. Rart med en køreplan."

Kursus 1 august 2019

"God dialog i undervisning og god energi fra underviserne."

Charlotte Kristensen, Sundhedsplejerske, Slagelse Kommune
​Kursus 1 august 2019

"Glæder mig til at gøre brug af kurset!!"

Tina Hansen, Selvstændig kostvejleder
​Kursus 1 august 2019

"Meget konkret, ,brugbart værktøj til at tage med tilbage i arbejdet. Enkelt og ligetil. Gode til at formidle det spændende."
Anne Sofie Sparboom

Kursus 1 august 2019

”Skarp på viden – og svar på spørgsmål. Brugbart fra i dag.”

Luise Thanning Pronk, Sundhedsplejerske, Solrød Kommune

Kursus 1 februar 2019

”Er fyldt op af masser af velunderbygget ny viden.”

Berit Lindegaard Lindberg, Sundhedsplejerske, Solrød Kommune

​Kursus 1 februar 2019

”Inspirerende og kompetente undervisere. Jens-Christian er god til at bruge konkrete eksempler, der gør det lettere at forstå hans pointer og Rikke er bare super til at gennemgå alt det praktiske”.

Laura Deigaard Sørensen, Kostvejleder, Slagelse Komune

​Kursus 1 februar 2019

”Meget lærerigt. Skal hjem og undervise lægerne i klinikken.”

Bettina Gøbel, Konsultationssygeplejerske, Vejle

​Kursus 1 februar 2019

”SUPER GODT, INSPIRERENDE, LÆRERIGT. FEDT M. HØJT TEMPO & FAGLIGHED.”

Ellen Kathrine Arve,
​Kursus 1 februar 2019

”Det har været skønt, at føle der er flere, der er med til at løfte opgaven og hjælpe med fremadrettet at gøre det bedste for barnet. Overvejer at tage kampen op med kantinekøkkener og boder, og sikre at der er sundere alternativer – både fibre og fedtfattigere – så der kan forebygges at flere børn bliver overvægtige og informere forældre om de rette principper.”

Kristina Gotfredsen, Klinisk diætist, Regionshospitalet Nordjylland
​Kursus 3 december 2018

”Virker rigtig godt at inddrage de erfaringer vi har gjort fra sidst. Opfølgningskursus 1år - 2år? Vil være godt.”

Lotte Andersen, Sundhedsplejerske, Frederikshavn Kommune - Sundhedsplejen
​Kursus 3 december 2018

”Har lavet kalorie-kostplaner til overvægtige igennem lang tid, men vil ikke bruge dette efter dette kursus. Rart at blive klog på, hvad der fysisk sker i kroppen ved over/underspisning.”

Jeanett Pihlman, Baby/Børneterapeut & Kostvejleder, Fysiocenter Kalundborg
​Kursus 1 august 2018

”ET AF DE BEDSTE KURSER JEG HAR VÆRET PÅ.”

Maj Aaberg, Sundhedsplejerske, Fredensborg Kommune
​Kursus 1 august 2018

"Kursus 3 binder alle 3 kurser sammen, meget meningsgivende.”

Annemette Mørup Schmidt, sundhedsplejerske, Vejle Kommune

Kursus 3 juni 2018

Tusind tak for to virkelig flotte og inspirerende dage. Har arbejdet med jeres model i flere år men desværre først nu fået lov til at komme på jeres kursus – og sikke et udbytte jeg er vendt hjem med! Der er gennem kurset faldet flere brikker på plads og givet mig en langt større forståelse som helt sikkert vil lette mit videre arbejde med de overvægtige børn og unge. I supplerer hinanden virkeligt godt og I er bare vildt inspirerende at lytte til. TAK; glæder mig allerede til kursus II men først skal der rettes ting til her i mit videre arbejde.”

Lene Gundahl Sørensen, sygeplejerske, Regionshospitalet Nordjylland

Kursus 1 april 2018

”Super godt kursus. Har fået flere redskaber med end jeg havde turdet håbe på.

Lina Kobber Nielsen, sygeplejerske, Regionshospitalet Nordjylland

Kursus 1 april 2018

”Til trods for at jeg er ansat som familiekonsulent, og ikke i den forebyggende sundhedspleje, vil jeg i høj grad kunne bruge denne teori/Holbæk-model også i mit arbejde - på flere områder. Styrker det tværfaglige samarbejde. 2 skønne dage.”

Annica Nørgaard, praktisk pædagogisk støtteperson, Brønderslev Kommune

Kursus 1 april 2018

”Tydeligt at disse 2 mennesker brænder for at gøre det der er bedst for barnet. Grundig introduktion til grundforståelse omkring svær overvægt. Vigtigt at forstå dette til bunds. Fokus på egen modstand i den pædagogiske tilgang. ”Hvem betaler prisen hvis vi ikke har nænnet at tage denne sygdom alvorlig?” - stof til eftertanke.”

Anne Johanne Jensen, klinisk diætist, Frederikshavn Kommune

Kursus 1 april 2018

”Gav mening, mange AHA-oplevelser. Det giver INGEN mening at viden om leptin ikke kommer ud til sundhedsfaglige – især diætister. Men også til Sundheds- og Fødevarestyrelsen.”

Kadia Nielsen, Klinisk Diætist, Randers Kommune

Kursus 1 august 2017

”Sprudlende energi fra begge undervisere – får lyst til at overføre pædagogikken på mange andre områder.”

Signe Larsen, Konsultationssygeplejerske, Fredericia

Kursus 1 august 2017

”Super godt kursus om en dansk, banebrydende metode til behandling af svær overvægt – som forhåbentlig snart bryder gennem muren nationalt som internationalt.”

Randi Heide Østergaard, Sundhedsplejerske, Morsø Kommune

Kursus 2 april 2017

”Brush-Up dagen fløj afsted. Meget interessant – vigtigt at få sin viden afpudset!! Jens-Christian i højt tempo, men meget relevant når man arbejder med overvægt i kommunerne. I skal forsætte med at lave årlige Brush-Up dage – please!”

Kirsten Dahlgaard, Sundhedsplejerske, Lyngby-Taarbæk

Brush Up 2017

Meget vigtigt for vores arbejde med et årligt Brush-Up. Inspirerende dag!”

Gitte Just Wegenberg, Diætist

Brush-Up 2017

”Det hele blev vendt på hovedet… på den gode måde!”
Lene Starling Juhl, Konsultationssygeplejerske, Lægepraksis Roskilde

Kursus 1 februar 2017

”Rigtig godt kursus med mega engagerede fagpersoner der arbejder professionelt og ordentligt… i dyb respekt for børn og unge med svær overvægt! ”
Randi Heide Østergaard, Sundhedsplejerske, Morsø Kommune

Kursus 1 februar 2017

”Fantastisk at få en kompliceret problematik gjort enkel. Få en enkel, forståelig og videnskabelig forklaring på hvorfor de mange tiltag familierne har prøvet ikke har virket. Fået gode konkrete redskaber med hjem.

Elisabeth Hastrup Højsted, Sundhedsplejerske, Fredensborg Kommune

Kursus 1 februar 2017

”Det faglige udbytte er enormt og jeg føler mig klædt på at anvende metoden i praksis. Det er en stor hjælpe at der følger så meget anvendeligt materiale med. Jeg fornemmer at alle har siddet på kanten af stolene, dels fordi stoffet er spændende, dels fordi at vi bliver ”rusket” i vores gængse opfattelse/forståelse af hvordan behandling/vejledning gribes an.”
Tina Henriksen, Privat Praktiserende Kostvejleder, Holbæk

Kursus 1 februar 2017

”I Nordfyns Kommune har vi været i gang med Holbæk-metoden, det glæder jeg mig til at komme hjem og være en del af. Klar og tydelig gennemgang af metoden. Godt materiale.”
Anny Bak, Sundhedsplejerske, Nordfyns Kommune

Kursus 1 februar 2017

”Et rigtig godt kursus der giver stof til eftertanke og blod på tanden til at hjælpe overvægtige børn, når jeg kommer hjem.”

Helene W. Olsen, Ernæringvejleder, Kolding Kommune

Kursus 1 oktober 2016

”En helt ny måde for mig at forstå hvorfor det er så svært at behandle overvægt, men nu kan jeg gøre det konkret og føler mig godt rustet til at gå i gang. Det gør op med mange års tænkning og læring. Har lært en ”ny kunst” og vil fremover være autoritært/faglig/professionel.”

Sussi Holm, Pædiatrisk Praksissygeplejerske, Odense

Kursus 1 oktober 2016

”Meget imponeret over den pædagogiske indgang til undersøgelse og den virkelige empati overfor patienten den er udtryk for. Fantastisk at kunne fjerne skyld og skam fra patienten.”

Tina Havndrup, Produktionskoordinator

Kursus 1 oktober 2016

”Kursus 3 fik samlet pædagogikken i metoden så redskaberne står endnu mere skarpe og sundhedsplejerskerne er rustet i behandlingen af de overvægtige børn.”

Nina Rasch, Leder af Sundhedsplejen i Egedal Kommune

Kursus 3 juni 2016

”Jeg er så glad for dette materiale, da jeg som sundhedsplejerske har stået og været fuldstændig 100% magtesløs ift. at hjælpe børn med, hvad de skal gøre og forholde sig til ift. overvægt! Så tak!!! Skønt.

Gitte Gormsen, Sundhedsplejerske, Egedal Kommune

Kursus 3 juni 2016

”Endelig er der kommet en børnelæge som på trods af befolkningens liberale holdning til den ”mig-bestemmende” generation formår at bringe budskabet ud i lyset. Rigtig godt at huske os på at: ”Viden er magt” og at den slags magt af autoritet er SUNDHEDSFREMMENDE og det er vores fornemmeste og vigtigste opgave. TAK for det.”

Zorana Hougaard, Sundhedsplejerske, Egedal Kommune

Kursus 3 juni 2016

”Det vi har ventet på/savnet – vi glæder os til at komme i gang!”
Maria Nube, Sundhedskonsulent,Dragør Kommune

Kursus 1 april 2016

”Jeg er positivt overrasket over hvor meget pædagogikken fylder – eller skal fylde for at metoden virker. Fik forståelse af hvor vigtigt det er at autoriteten bevares. Troede først ikke at kursus 2 ville gøre en forskel, men jeg blev meget klogere. Det handler om meget mere end 22 punkter.”
Mette Lacor, Sundhedsplejerske, Assens Kommune

Kursus 2 marts 2016

”Får lyst til straks at implementere modellen i egen kommune”

Helle Enevoldsen, Sundhedsplejerske, Aabenraa Kommune

Kursus 1 september 2015

”Et meget inspirerende kursus, yderst relevant for arbejdet med de overvægtige familier. Paradigmeskiftet er vist ordet der har sat sig fast i mig. Glæder mig til arbejdet indenfor dette felt.”

Line Egebjærg, Sundhedsplejerske, Lyngby-Taarbæk Kommune

Kursus 1 september 2015

”Perfekt kombination af teori, praksis pga. det afvekslende flow med forundersøgelser, skift mellem Rikke og Jens-Christian. Tak for indsigten og den berigende viden og erfaring samt den ærlige deling af al jeres viden og erfaring.”

Christina S. Olrik, Kostvejleder, Rødovre Kommune

Kursus 1 september 2015

”Meget meget relevant, inspirerende, konkret og brugbart.”

Marianne Gaardbo Pedersen, Sundhedsplejerske, Billund Kommune

Kursus 1 maj 2015

”Dejligt at få et boost af jeres energi og erfaring! Gode og kompetente svar og forklaringer.”

Anders Ring, Sundhedskonsulent, Mariagerfjord Kommune

Kursus 2 april 2015

”Jeg er utrolig taknemmelig over at få mulighed for at kunne være med til at udbrede Holbæk-metoden. Tak.”

Susie Aagaard, Sygeplejerske, Center for døvblindhed og Høretab, Aalborg

Kursus 2 april 2015

”Kurset er så berigende - giver masser af inspiration til det videre arbejde med disse familier.” 

Trine Smedegaard Steenholt, Sundhedsplejerske, Egedal Kommune

Kursus 2 april 2015

”Dejlig konkret tilgang til at arbejde med vægttab.”

Tina Sigh Halling, Sundhedsplejerske, Egedal Kommune

Kursus 2 april 2015

”SUPER GODT! Dejligt med et kursus i simpel praksis som hjælper mange børn og familier til at bekæmpe noget som er svært og fylder en del i hverdagen!”

Anita Andersen, Fysioterapeut, Aalborg

Kursus 2 april 2015

”Super informativt og inspirerende kursus – man kan ikke andet end få lyst til at udbrede metoden til ens egen kommune.”

Ann-Julie Grøsfjeld Halberg, Sundhedskoordinator, Hvidovre Kommune

Kursus 1 september 2014

”Supergodt kursus – meget levende og inspirerende. Begge undervisere er ildsjæle der leverer et par gode dage. Tak.”

Mettelene L. Rosenlund, Sundhedsplejerske, Greve Kommune

Kursus 1 september 2014

”Et meget lærerigt og informativt kursus. Meget professionelt og stringent styring – dejligt. Glad for at der ikke blev brugt tid på dikkedarer, men at vi gik direkte til sagen!”

Anders Ring, Sundhedskonsulent, Mariagerfjord Kommune

Kursus 1 september 2014

Det mest udbytterige kursus, jeg nogensinde har deltaget i. Det er brugbar teori og praksis og svar på alle dilemmaer jeg står i. Det kommer til at være afgørende for vores videre arbejde med overvægtige børn. Vi skal hjem og være mere effektive. Jeg forventer at mit arbejde bliver mere tilfredsstillende.”

Stinne Pauls, Sundhedskonsulent, Mariagerfjord Kommune

Kursus 1 september 2014

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om Holbæk-modellen, der  der giver et bedre og sundere liv med et bedre helbred. 

Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-modellen 

Telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211