Evidens

Udvalgte videnskabelige artikler​ fra Dr Holm

1. Behandling i primærsektoren med følgende effekter

​74% af patienterne reducerer graden af overvægt

Forbedring af livskvalitet

Reduktion af blodtryk

Reduktion af overvægt og øgning af livskvalitet, fysisk aktivitet, humør, kropsopfattelse samt mindskning af appetit og mobning med den digitale løsning DrHolmApp

2. Behandling i sekundærsektoren med følgende effekter

69% og 75% reducerer graden af overvægt

Reduktion i kolesteroler

Børneovervægt - hvor stort er problemet?

Forekomsten af overvægt blandt børn og unge er steget markant i de sidste 60 år. I dag kæmper en femtedel af alle danske skolebørn med overvægt og ca. 4 % lider af svær overvægt. I kølvandet på overvægt følger mange komplikationer – både kropslige, psykiske og sociale.

Børn og unge med overvægt har en livskvalitet, som er på linje med børn og unge i behandling for kræft. Udover en voldsom social stigmatisering, medfører overvægt en række ændringer i kroppen, der øger sygeligheden og medfører tidligere død. Eksempelvis har 50 % af de børn og unge, der starter behandling for overvægt, begyndende eller egentligt forhøjet blodtryk samt vejrtrækningsbesvær under søvn, 31 % har fedtlever, 28% har forhøjet kolesteroltal, 50 % har søvnapnø og 14 % har forstadier til sukkersyge. Dette afspejler tydeligt alvorligheden af denne omfattende og komplekse sygdom. I voksenalderen er der nu mere end 1000 peer reviewed studier der viser tydelige sammenhænge mellem udvikling af overvægt og 15 kræftsygdomme. Svær overvægt er fundet at være ansvarlig for 9 % af samtlige kræftsygdomme, 35 % af alle hjerte-karsygdomme og 85 % af al sygdom med type 2 sukkersyge.

WHO deklarerede svær overvægt som en sygdom i 1948. Den Amerikanske Lægeforening deklarerede d. 18. juni 2013 svær overvægt for en sygdom, og den Canadiske Lægeforening fulgte efter d. 9. oktober 2015. Det europæiske ekspertråd (Childhood Obesity Task Force under European Association for the Study of Obesity (EASO)) anbefalede i 2015 at svær overvægt skulle anerkendes som en kronisk sygdom, hvilket nu også er tilgangen i de nye danske pædiatriske anbefalinger for behandling af børn og unge med overvægt.

UNICEF har direkte og kraftigt kritiseret at alle de lande der har underskrevet Børnekonventionen ikke yder en tilstrækkelig indsats i området omkring børn og unge med overvægt.

Svær overvægt er således en af de største trusler mod folkesundheden i det 21 århundrede.

Enheden for Børn og Unge med Overvægt

Enheden er en ​behandlingsklinik​ for børn og unge med overvægt, som blev grundlagt i 2007 af forskningsansvarlig overlæge i børnesygdomme, forskningslektor, ph.d. Jens-Christian Holm på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus. Enheden fokuserer på effektivt at behandle overvægt og dets relaterede komplikationer hos børn og unge, samt på at belyse de medicinske, psykiske og sociale konsekvenser af denne sygdom.

Enheden har siden etableret behandlingsresultater, som fremhæves internationalt, og som giver håb for denne ekstremt udsatte gruppe af børn og unge i fremtiden.

Enhedens behandlingsprincipper

Behandlingsmetoden bygger på en familiefokuseret, tværfaglig behandling ved et team af læger, sygeplejersker, diætister, socialrådgivere og psykologer. Det er en professionel behandlingsmetode der støtter, lærer og hjælper patienterne med at tage ansvar gennem en nyudviklet og pædagogisk tilgang, der betragter overvægt som en kronisk sygdom baseret med en livslang fysiologisk regulering af fedtmassen.

Behandlingen består af livsstilsændringer, som er konkretiseret i form af en behandlingsplan med 15-30 punkter, der bliver skræddersyet til det enkelte barn og dets familie, og som iværksættes fra behandlingsstart. Gennemsnitligt bruges der 4,5 time årligt pr. barn, og på nuværende tidspunkt har over 4200 børn og unge med overvægt fulgt behandlingen i Enheden. Den nye pædagogik er i sig selv et paradigmeskifte og gør op med mange traditionelle behandlingspædagogikker, eksempelvis mener Dr Holm at tankegange baseret på motivation er med til at ødelægge patienterne. Dette skyldes at tanker om motivation ender med at give patienten skylden, hvilket ikke er rimeligt når man forstår, at overvægt er en sygdom (hvor behandleren har behandlingsansvaret ligesom med alle andre kroniske sygdomme) samt når man forstår at fedtmassen forsvares og bevares aktivt. I denne grundforståelsen er et tankefokus på motivation et falsk grundlag som i øvrigt vildleder både patient og behandler.

Enestående behandlingsresultater

65-85% af de uselekterede børn og unge, som behandles i Enheden, reducerer deres grad af overvægt efter et års behandling uanset køn, alder, socialklasse, grad af overvægt, genetisk risiko score, og relativt få dropper ud af behandlingen. I de senere år er Enhedens behandlingsprincipper blevet udbredt til mere end 70 kommunale behandlingsklinikker samt børneafdelinger i Danmark.

Gå til toppen »

Unik database og biobank

Enhedens styrke er en bred og systematisk dataindsamling, som har fundet sted siden 2009 og som fortsætter løbende.

Data omfatter relevante oplysninger om børnene og de unges madvaner, fysiske aktivitets- og inaktivitetsniveau, fysisk og psykisk udvikling og nuværende tilstand samt biologiske prøver af blod, urin, spyt og afføring, som opbevares i Den Danske Biobank for Børn og Unge med Overvægt. Herudover suppleres med helkropsskanning (DXA-skanning) til bestemmelse af fedt- og muskelprocent samt MR-skanning til bestemmelse af mængden af fedt i underhud, lever og muskler.

I databasen er indsamlet mere end 1400 forskellige enkelt-informationer per barn på 3685 raske kontrolbørn (hvoraf størstedelen har normal vægt) og over 4200 børn og unge med overvægt eller svær overvægt. 

Forskning er vejen til bedre behandling

Den omfattende dataindsamling danner allerede grundlaget for en lang række forskningsaktiviteter, som inkluderer post.docs, ph.d.- og forskningsstuderende samt øvrige forskningsmedarbejdere, der arbejder tæt sammen med behandlingsdelen.

Enheden modtog i slutningen af 2011 i samarbejde med Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet to større bevillinger fra Innovationsfonden til de internationale konsortieprojekter, TARGET og BIOCHILD.

Forskningsenheden har i 2019 modtaget et større beløb af Danmarks Frie Forksningsfond til et randomiseret, kontrolleret forsøg, der skal teste standardcare mod Holbæk-modellen. 

Gennem disse forskningsprojekter undersøges arvematerialets betydning for overvægt i barnealderen. De har netop ført til at vi har identificeret tre nye genvarianter der forklarer udvikling af overvægt hos børn og unge, samt publiceret et studie i Nature, der belyser sammenhængen mellem 60 gen variationer og fødselsvægt, en sammenhæng, som overstiger tidligere kendte risikofaktorers påvirkning af fødselsvægten med indflydelse på hjerte-kar sygdomme og sukkersyge i voksenalderen. Yderligere har undersøgelser af tarmbakterier belyst, at fæces transplantation fra børn med overvægt til kimfrie mus også overfører den svært overvægtige fænotype til mus.

Derudover arbejder Enheden allerede med en lang række andre projekter vedrørende følgesygdomme til overvægt samt den pædagogik, som anvendes i Enheden. En pædagogik som vurderes til at blive et sundhedspædagogisk paradigmeskifte i sig selv.

Perspektiv

Overvægt er ikke længere blot en individuel problemstilling. Vi må som samfund tage ansvar for overvægt, nøjagtigt som vi gør det med andre kroniske sygdomme. Dette fordrer et paradigmeskifte, således at svær overvægt anskues og behandles på linje med andre kroniske sygdomme som astma, sukkersyge og kræft.

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om Holbæk-modellen, der giver et bedre og sundere liv med et bedre helbred. 

Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-modellen 

Telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: info@drholm.com 

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211