-->

​Vores værdigrundlag

​Vores værdier er baseret på en vision om at tilbyde en omsorgsfuld og effektiv behandling af børn, unge og voksne med overvægt og svær overvægt. Vi skylder patienterne at forstå, hvad overvægt egentlig er fra et oplyst udgangspunkt og samtidig gøre os umage og tilbyde det bedste vi har.

Autencitet

Det er altafgørende for os at være autentiske. Autentiske i relation til virkeligheden, hvad angår at overvægt er en sygdom, at fedtmassen reguleres af et yderst sofistikeret og elegant, men for patienten ubarmhjertigt og nådesløst system i forhold til evnen og styrken til at kunne vedligeholde fedtmassen. Autentiske i at kunne tilbyde en professionel og værdig behandling som ikke forstyrres af fejlagtige forestillinger der som ofte bliver en barriere for det optimale behandlingsforløb.

Faglighed

Hele vores virke er fundamentalt baseret på faglighed. Fagligheden i at se svær overvægt som en kronisk sygdom, at forstå den hormonelle regulering af fedtmassen, der tilstræber aktivt at forsvare og bevare fedtmassen samt som behandler, at kunne mestre den nye sundhedspædagogik, hvor det ikke bare handler om forældede betragtninger som motivation og om blot at spise mindre og bevæge sig mere. En faglighed som vores patienter føler sig trygge i og kan identificere sig med.

Ydmyghed

Det er afgørende for os, at vi møder vores patienter i en tilstand af uselviskhed, ydmyghed og sand empati. Vi har stor forståelse for at behandleren ikke kan vide på forhånd, hvad patientens egentlige udfordringer er, hvad angår gener, tarmbakteriegener eller forskellige psykosociale udfordringer, når vi starter en behandling. Årsagerne til overvægt er mangeartede og ofte komplekse og behøver en både grundig og omhyggelig tilgang.

Værdighed

Alle har ret til værdig behandling uanset sygdommens art. Mange mennesker med overvægt oplever i mødet med sundhedsprofessionelle, ikke at blive taget alvorligt, ikke at blive forstået og ikke at blive imødekommet – og får dermed ikke en værdig behandling. Det er afgørende for os, at kontakten mellem behandler og patient foregår på en værdig måde forstået således, at vi tager ansvaret for, at patienten modtager en behandling der kan matche udfordringernes omfang.​

Kontakt

Dr Holm
Kalundborgvej 114

4300 Holbæk​

tlf. +45 61469960

email contact@drholmcourses.com 

​Dr Holm omfatter

Dr Holm
CVR 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR 39247488

Dr Holm App ApS
CVR 38974211