​Vores værdigrundlag

​Vores værdier er baseret på en vision om at tilbyde en omsorgsfuld og effektiv behandling af børn, unge og voksne med overvægt og svær overvægt. Vi skylder patienterne at forstå, hvad overvægt egentlig er fra et oplyst udgangspunkt og tilbyde en behandling som fremmer sundheden så patienterne kan leve et liv i en verden hvor stigmatisering, skam og manglende motivation ikke længere er relevant.

Autencitet

Det er altafgørende for os at være autentiske. Autentiske i relation til virkeligheden, hvad angår at overvægt er en sygdom, at fedtmassen reguleres af et yderst sofistikeret og elegant, men for patienten ubarmhjertigt og nådesløst system i forhold til evnen og styrken til at kunne vedligeholde fedtmassen. Autentiske i at kunne tilbyde en professionel og værdig behandling, som ikke bliver forstyrret af forskellige forestillinger, der som ofte bliver en barriere for det optimale behandlingsforløb.

Faglighed

Hele vores virke er bygget på videnskabelige evalueringer i internationale fagtidsskrifter. Vi har udviklet et evidensgrundlag hvad angår behandling af overvægt og svær overvægt og dets komplikationer. Det er afgørende at forstå, at svær overvægt er en kronisk sygdom, at forstå den hormonelle regulering af fedtmassen, der tilstræber aktivt at forsvare og bevare fedtmassen samt som behandler, at kunne mestre den nye sundhedspædagogik. Det handler ikke bare om motivation eller om blot at spise mindre og bevæge sig mere. Vores evidensgrundlag og vores faglighed er grundlaget for, at man som patient kan føle sig tryg og kan identificere sig med vores værdier og budskaber.

Ydmyghed

Det er afgørende for os, at vi møder vores patienter i en tilstand af uselviskhed, ydmyghed og sand empati. Vi har stor forståelse for, at behandleren ikke kan vide på forhånd, hvad patientens egentlige udfordringer er, hvad angår gener, tarmbakteriegener eller forskellige psykosociale udfordringer, når vi starter en behandling. Årsagerne til overvægt er mangeartede og ofte komplekse og behøver en både grundig og omhyggelig tilgang.

Værdighed

Alle har ret til værdig behandling uanset sygdommens art. Mange mennesker med overvægt oplever i mødet med sundhedsprofessionelle, ikke at blive taget alvorligt, ikke at blive forstået og ikke at blive imødekommet – og får dermed ikke en værdig behandling. Det er afgørende for os, at kontakten mellem behandler og patient foregår på en værdig måde forstået således, at vi tager ansvaret for, at patienten modtager en behandling der kan matche udfordringernes omfang.​

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om Holbæk-modellen, der giver et bedre og sundere liv med et bedre helbred. 

Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-modellen 

Telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: info@drholm.com 

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211