-->

​Årskonference Holbæk-modellen 2022

Årskonference Holbæk-modellen er en årskonference for sundhedsprofessionelle, som alle har det til fælles, at I er blevet uddannet i Holbæk-modellen. 

En afgørende pointe ved en sådan årskonference er at få etableret et eksklusivt miljø, så vi kan diskutere specifikke spørgsmål og  udfordringer i relation til Holbæk-modellen og således ikke skal starte forfra hver gang.

Det er jer som kursister som er med til at sætte programmet og vi inviterer jer til at fortælle om jeres erfaringer og udfordringer, så vi på den måde kan sparre på tværs af kommunegrænser. 


​Vi er derfor meget interesserede i at få rejst netop de problematikker, som I finder særlig interessante, vigtige eller svære, så kontakt os med jeres input.

Hvornår?

Konferencen afholdes tirsdag den 6. september 2022 Kl. 8-16.30 på Hotel Nyborg Strand på Fyn, således at alle fra hele Danmark får gode muligheder for at deltage.

Oplægsholderes slides fra Årskonference Holbæk-modellen 2021

Cilius Esmann Fonvig

- Digitale redskaber til håndtering af overvægt

- Svær overvægt hos børn og unge er en kronisk sygdom

Jens-Christian Holm

- Covid 19

- Evidens

- GLP-1

- Veje eller ej

Program for Årskonference 2021

08.00-08.30      Registrering med kaffe, the og morgenbrød.
​08.30-08.50      Velkommen, evidenspyramide og gennemgang af                                             evidensgrundlaget for Holbæk-modellen.
​08.50-10.20      Oplevelsen af at møde samfundet med svær overvægt set                               fra børn, unge og forældres perspektiv 
​10.2o-10.40      Pause med kaffe og the.
​10.40-11.10      Anbefaling fra Dansk Pædiatrisk Selskab. Svær overvægt                                   hos børn og unge er en kronisk sygdom. 
11.10-11.30      Covid-19 lockdown og dets betydning for dels vækst,                                         udvikling og trivsel, dels behandling af overvægt i                                               kommunale og sygehus klinikker.
​11.30-12.00      GLP-1 behandling til 12-18-årige børn og unge med                                           overvægt. Indikationer og behandlingsstrategi 
​12.00-13.00      Frokost.
​13.00-14.00      Forståelsen af de genetiske komponenter af udviklingen af                               overvægt 
​14.00-14.20      Skal vi veje børn og unge i skoler eller ej? Fordele og                                         ulemper 
​14.20-14.35      Pause med kaffe og the
​14.35-14.55      Anvendelse af digitale redskaber til støtte af patienter i                                    deres behandlingsforløb. Mulighed for kommunale                                          evalueringer.
​14.55-15.55      Myter på afveje om fedmens årsager og følger.
​15.55-16.20      Paneldebat med temaet; betydning af årsager og følger for                             behandlingen. Spørgsmål fra publikum er velkomne.
​16.20-16.30      Evaluering og afslutning.

​​

Program for Årskonference Holbæk-modellen 2021 kan ses h​er

Ønsker I at tilmelde jer til Årskonference Holbæk-modellen 2022, så kontakt Dorte på klinikken@drholm.com

Program for Årskonference Holbæk-modellen 2022 kommer snart.​

​Pris

Pris for deltagelse på Årskonference ”Holbæk-modellen” 2022 er kr. 1375,00 eks. moms per deltager for en 1-dags konference. 

Citater fra tidligere Årskonference-deltagere​

​"Super fint med lidt opdatering og diskussion af det som rører sig i arbejdet med overvægt, bl.a. medicin til behandling af overvægt, diskussion af vejning eller ej". 

AnneMette Brahtz, 2021

"Spændende, men "tungt" stof efter pausen (frokost). Først på dagen lange indlæg i forhold til at nå spørgsmål".

2021

"Godt at møde familier med overvægt - høre fra dem, hvad der virker med deres ord - virker stærkt. Gode oplæg med andre vinkler - giver bedre forståelse af overvægten".

Heidi Malchau, 2021

"Til næste konference kunne en digital kommentar/spørgsmål/afstemningsfunktion være nyttig".

2021

"Meget spændende og inspirerende. Jeg får lyst til at fordybe mig mere, samt prøve at udbrede den nye viden jeg har tilegnet mig i dag, i mit arbejde som sundhedsplejerske både monofagligt og tværfagligt".

2021

​"Meget spændende viden på få timer - kunne godt bruge en dag mere til mere uddybelse".

2021

"Mere oplæg til debat - ikke motiverende med 5 min. til spørgsmål. Lidt ensidig lægelig tilgang - mere fokus på dilemmaer - mere øje for deltagernes virkelighed/behov - "nørdet". God gennemgang af hvorfor højde og vægt monitorering er vigtigt!".

2021

"Det kunne være spændende med et oplæg fra en sundhedsplejerske - så man hører mere fra en af publikums egne".

Alberte Müllertz, 2021

"Det kunne være godt med mere inddragelse, det er en lang dag, hvor man primært skal sidde og lytte. Især paneldebatten var spændendende, for det blev så nuanceret (sæt mere tid af til det næste gang)".

2021

Synd at der ikke var sunde alternativer til formiddagskaffen - især da der var familier, som skulle tænke på kosten/fristelser. Generelt var formiddagens oplæg gentagelser/kendt viden. Eftermiddagens indlæg var spændende og en stor del ny viden".

Gitte G. Heiredal, 2021

"Rigtig mange deltagere er sundhedsplejerske i kommuner, vi har ikke mulighed for dexa, blodprøver m.m. Vær obs. på at få det til at give mening for den gruppe. Henviser vi videre? Hvornår? Hvor "lidt" kan børnene nøjes med? Spændende eftermiddag - måtte godt have været om formiddagen, da man er lidt brugt efter maden og der skal mere koncentration. Gerne start kl. 9.00, da det er tidligt 8.30 for os der kører hertil".

2021

"Havde håbet ud fra dagsordenen - at emnerne var mere talt ind i/brugbare til det direkte arbejde med familierne. Savner flere redskaber".

Karin Serup, 2021

"Thorkild og Torbens oplæg var super godt og meget relevant. Kunne høre meget mere. Men det skulle nok have været lagt først på dagen, da man skal være helt på for at kunne følge med. Men generelt en meget faglig og godt sammensat dag. Kommer gerne igen næste år".

Line, 2021

"Uden tvivl stor videnskabelig viden, meget spændende. Kunne tænke mig at der var et oplæg fra en daf de kommuner der arbejder med metoden i kommunerne, kan det være en ide at invitere skolefolk?".

2021

"Super spændende, til tider lidt for specifikt. Måske lidt mere koblet til praksis. Fantastisk at få familiernes historie".

Nina Andersen, 2021

"Glem ikke os, der gør et stort stykke arbejde med Holbæk-modellen i kommunerne! Vi kan også være med til "at råbe" Sundhedsstyrelsen og samfundet op :-) I Hvidovre har vi "Er du for sød-projektet", som er værd at holde øje med".

Annemette Burkal, 2021

"Meget kompakt program. Evt. lave det over 2 dage. Gerne også med mulighed for at drøfte behandlingen/udfordringer tværkommunalt".

Connie Stabell, 2021

"Undrer mig over at de super seje fremmødte familier blev sendt ud til morgenbuffet med lyst brød. Kunne have været godt med valgmuligheder - rugbrød, måske også for nogle af os fagfolk. Måske siger det lidt om, hvor svært det er i vores samfund. God styring af tiden. Herligt med paneldebat med forskellige holdninger". 

2021

​"Overvej brobygning mellem forskning og praksis, så der er mere tid til at skabe forståelse og relatere det til praksis i kommunerne. Hvordan skal den nye viden påvirke praksis? Deltagerne er ikke akademikere, så vi har brug for "oversættelsen". Måske kan konferencen over middag foregå i workshops f.eks. Digitale værktøjer, Vejning - implikation for praksis, Patiener der er svære at behandle - hvordan laver vi et tværfagligt setup? Hvordan kan vi formidle til vores kommunale samarbejdspartnere i forhold til udsatte familier med andre problematikker, at den sundhedsfaglige dagsorden er vigtigt?".

2021

"Det har været virkelig fantastisk. Den første konference i flere år, hvor jeg rent faktisk er blevet klogere og tager meget med mig hjem - både til praksis, men også til min generelle rygsæksviden, tak. Næste gang lidt færre komplicerede figurer - de er svære at forstå, når det går så hurtigt. Men meget spændende".

Mette Kaas, 2021

"Meget fin dag med kombi af teori og praksis. Torben nok for teoretisk - mangler praksis eksempler. Super med familier i panelet".

Jeanette Koll, 2021

"Meget spændende blanding mellem faglige oplæg og familiernes egne oplevelser med Holbæk-modellen. Spændende at være sammen med fagpersoner som alle arbejder med Holbæk-modellen. Vigtigt med patientudsagn/familiernes udsagn om måden de bliver mødt på som vi alle bør tage til efterretning".

Anna Sofie Sparboom, 2021

"Meget interessant at høre familiernes evaluering og mening om Holbæk-modellen".

2021

"Gerne bede om alle slides, da meget ikke kunne nås at gennemgås (og høj fart :-) ) - og det er fremragende slides".

Helle Bagge, 2021

​"Måske for ambitiøst at ville nå så mange emner - det har dog været meget relevant. Måske ganske korte pauser imellem oplæg - så man lige kan nå at strække ben. Fint med input fra familier - kunne godt ha været lidt kortere".

Maria L. Buck, 2021

"Rigtig positivt at mødes og få nye synspunkter. Kommer gerne igen og ønsker lignende program, men alsidige synsvinkler på overvægt".

Dorte Røgild, 2021

"For lang seance med børn og familier. Tungt stof over middag - pyh. Spændende foredrag af Thorkild Sørensen. God varieret dag, samt oplægsholdere".

Camilla Schubert, 2021

"Alle oplæg var meget relevante og interessante, men for mange, så det efter min mening blev en for lang dag. Kunne ikke holde koncentrationen og har derfor også mistet en del".

MajBritt Wrønding, 2021

"Alle oplæg var relevante og bidrager til ny viden på området. Super godt med årskonference - både for ny viden og genopfriskning. Meget fint at høre fra børnene og deres familier. Husk at sætte tale-tempoet ned Jens-Christian :-) ".

Louise Hassager, 2021

"Super godt at blive fagligt opdateret, inspireret og bekræftet i, at det vi gør er vigtigt".

Hanne Christensen, 2021

"Næste år endnu flere forskere, og gerne de samme. Når man er velbevandret i Holbæk-modellen bliver formiddagen desværre gentagelser. Gerne også indslag omkring den psykologiske dimension/påvirkning af overvægt".

2021

"Sidste halvdel af konferencen var for mit vedkommende den mest interessante. Fint at møde familierne og høre om deres erfaringer, men det blev lidt langt".

2021

"Spændende oplægsholdere. Kunne ønske mere diskussion omkring, hvordan vi kommunikerer med forældrene til overvægtige børn, når forældre og børn føler sig "banket i hovedet" af sundhedsplejersken. Hvordan kan vi gøre det anderledes? og stadig italesætte, at barnet har en overvægt?".

2021

"Mange spændende oplæg. God debat om vækstmåling eller ikke. Kunne godt være længere med henblik på at få afdækket/debatteret flere aspekter (især vedr. tabuisering). Tak for en spændende dag".  

Dorthe Vinther, 2021

"På alle måder en fantastisk inspirerende dag med meget spændende oplæg + paneldebat. God ide med indlæg fra familier/børn i behandling".

Susanne Bruhn, 2021

"Dejligt med besøg af familier".

Helle Bovbjerg, 2021

"Fantastiske​ indlæg - fagligt stærke indlæg. Enormt interessant at høre de dybt professionelle's aspekter forklare sig for hinanden og jeg ser det som et vigtigt indlæg at de diskuterer og udfordrer hinanden. Meget interessant".

2021

"Vi kunne sagtens høre meget mere om Torben Hansens interessante oplæg om genetik og særligt også om tarmmikrobiotika. Dejligt med et højt fagligt niveau. Generelt kunne der godt have været mere tid til de faglige oplæg.

Ideer: Samfundsperspektiver - lokal samfund, i forhold til at den sociale kontekst har stor betydning. Kommunikation i forhold til den værdige behandling".

2021

"Super godt med familie-input, dog lidt for langt.

Ønske: Overvægt i forbindelse med børn med ADHD og/eller autisme m.m.

Ønsker opdeling af evaluering efter emner og lidt mindre salgstale af digitale redskaber".

Vibeke Rose-Møller, 2021

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om vores behandling, der giver et sundere liv med et bedre helbred. Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211