-->

Jens-Christian Holm​

Jens-Christian Holm er forskningsansvarlig overlæge i pædiatri (børnesygdomme), ph.d. og klinisk ekstern og forskningslektor ved Københavns Universitet. 

Jens-Christian Holm har opstartet og leder Enheden for Børn og Unge med Overvægt og Den Danske Biobank for Børn og Unge med Overvægt begge ved Børneafdelingen på Holbæk Universitets Hospital i Region Sjælland.

Jens-Christian Holm opnåede dansk embedseksamen i Medicin fra Københavns Universitet i 1993. Forsvarede sin PhD afhandling med titlen ”Physiological regulation of leptin. Changes in levels of leptin and its soluble receptor during weight loss and follow-up in boys and girls” ved Københavns Universitet i 2003. Blev speciallæge i Pædiatri i 2007. Ligeledes i 2007 blev Jens-Christian Holm ansat med ansvaret for at etablere og lede Enheden for børn og unge med overvægt på Børneafdelingen Holbæk.

Enheden og Biobanken har i et samarbejde medført store forskningsnetværk, som har dokumenteret effektive behandlingsresultater, hvor 65-85 % af patienterne reducerer deres grad af overvægt, og samtidig reducerer overvægtsrelateret komplikationer ved anvendelse af 5 timers sundhedsprofessionel tid per år. Behandlingsresultaterne er uafhængige af socialklasse, grad af overvægt, overvægtrelateret sygdom i familien og 15 almindelige forekommende gener, der er associeret med udviklingen af overvægt i børnealderen.

Forskningsleder; hovedvejleder for 10 afsluttede og 4 igangværende PhD studerende. Vejleder for 6 afsluttede og 4 igangværende eksterne PhD studerende. Hovedvejleder for mere end 15 prægraduate afhandlinger.​

Foredragsholder

Inviterede oplæg (med høje vurderinger) ved mange møder, symposier og konferencer i ind- og udland.  Regelmæssigt (månedligt/ugentligt) citeret i den offentlige debat.

Priser

Region Sjællands Sundhedspris 2009. Danmarks største sundhedspris.

Overlæge Hans Ibsens Pris til styrkelse af hypertensionsforskning 2010.

Haench's Priviligie Donation 2015.

Første modtager af Holbæk Sygehus' Ildsjælspris 2016. 

Tillidsposter

Leder af ekspertgruppen The European Childhood Obesity Task Force (COTF) sammen med Jennifer Lyn Baker og medlem af arbejdsgruppen for børn med overvægt under Dansk Pædiatrisk Selskab, samt medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Adipositasforskning. Anerkendt ekspert og anvendes af både organisationer og lande internationalt. 

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om vores behandling, der giver et sundere liv med et bedre helbred. Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211