-->

Jens-Christian Holm​

Jens-Christian Holm er forskningsansvarlig overlæge i pædiatri (børnesygdomme), klinisk ekstern og forskningslektor ved Københavns Universitet. 

Jens-Christian Holm har opstartet og leder Enheden for Overvægtige Børn og Unge og Den Danske Biobank for Overvægtige Børn og Unge begge ved Børneafdelingen på Holbæk Universitets Hospital i Region Sjælland.

Jens-Christian Holm opnåede dansk embedseksamen i Medicin fra Københavns Universitet i 1993. Forsvarede sin PhD afhandling med titlen ”Physiological regulation of leptin. Changes in levels of leptin and its soluble receptor during weight loss and follow-up in boys and girls” ved Københavns Universitet i 2003. Blev speciallæge i Pædiatri i 2007. Ligeledes i 2007 blev Jens-Christian Holm ansat med ansvaret for at etablere og lede Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen Holbæk.

Enheden og Biobanken har i et samarbejde medført store forskningsnetværk, som har dokumenteret effektive behandlingsresultater, hvor 65-85 % af patienterne reducerer deres grad af overvægt, og samtidig reducerer overvægtsrelateret komplikationer ved anvendelse af 5 timers sundhedsprofessionel tid per år. Behandlingsresultaterne er uafhængige af socialklasse, grad af overvægt, overvægtrelateret sygdom i familien og 15 almindelige forekommende gener, der er associeret med udviklingen af overvægt i børnealderen.

Forskningsleder; hovedvejleder for 10 afsluttede og 4 igangværende PhD studerende. Vejleder for 6 afsluttede og 4 igangværende eksterne PhD studerende. Hovedvejleder for mere end 15 prægraduate afhandlinger.​

Foredragsholder

Inviterede oplæg (med høje vurderinger) ved mange møder, symposier og konferencer i ind- og udland.  Regelmæssigt (månedligt/ugentligt) citeret i den offentlige debat.

Priser

Region Sjællands Sundhedspris 2009. Danmarks største sundhedspris.

Overlæge Hans Ibsens Pris til styrkelse af hypertensionsforskning 2010.

Haench's Priviligie Donation 2015.

Første modtager af Holbæk Sygehus' Ildsjælspris 2016. 

Tillidsposter

Leder af ekspertgruppen The European Childhood Obesity Task Force (COTF) sammen med Jennifer Lyn Baker og medlem af arbejdsgruppen for svært overvægtige børn under Dansk Pædiatrisk Selskab, samt medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Adipositasforskning.

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om vores effektive behandling, der giver et varigt vægttab. Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-Modellen på telefon:​ +45 6146 4463 eller skriv til e-mail: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211