-->

​Behandlerlicens Pro

Download Introduktion til Behandlerlicens Pro.

Download Beskrivelse af Behandlerlicens Pro.

Vi tilbyder nu Behandlerlicens Pro, der via en behandlerversion, giver behandleren et kompetenceløft og dermed sikrer et effektivt og givende samarbejde mellem behandler og patient. Platformen er sammenhængende med DrHolmApp.dk, som yder online behandling til mennesker med overvægt og svær overvægt og hjælper cirka 75% af brugerne til at opnå vægttab.

Behandlerlicens Pro kommer nu med muligheden for video-konsultationer således, at man i princippet kan opretholde normal drift på trods af Covid-19 krisen. Desuden har vi implementeret BMI SDS, som vi anvender til evaluering af børn og unge, så man kan vurdere deres grad af overvægt gennem vækst og udvikling. 

Med en Behandlerlicens Pro bliver du i stand til hurtigt og sikkert at udarbejde en grundig, individuel behandlingsplan til din patient og derigennem behandle, guide og monitorere behandlingsforløbet. Du vil få adgang til et omfattende bibliotek hvor du kan læse om evidens, forskning, retningslinjer, anbefalinger, kliniske erfaringer og meget mere. Som behandler har du adgang til at oprette notater undervejs i konsultationen og dermed yderligere individualisere behandlingsplanen. Der kan ligeledes skrives journalnotater for hver konsultation. Som behandler får du desuden adgang til online-support fra vores behandler-specialister med svar indenfor 1-2 hverdage.

Dine patienter får ligeledes adgang til Behandlerlicens Pro hvor de, foruden deres behandlingsplan, også får adgang til biblioteket og her kan søge svar på mange af de spørgsmål der ofte opstår når en behandling iværksættes. Patienten kan føre dagbog over både kost og motion og følge egen udvikling samt stille spørgsmål til en online supportfunktion. En Behandlerlicens Pro aftale er vurderet til at kunne halvere tidsforbruget hos behandleren med sine patienter.

Som behandler uddannes du på 3 kurser af 2 dages varighed. Efter kursus 1 vil du være i stand til at bruge Behandlerlicens Pro i behandlingen af patienter/borgere med overvægt og svær overvægt.

​Anvendelsen af Behandlerlicens Pro indgår som pensum på alle tre kurser fremadrettet. ​

​En Behandlerlicens Pro aftale sikrer en konsistent og omhyggelig gennemgang af patientens baggrund og sikrer derved en ordentlig, grundig og værdig behandlingsplan. Derudover sikrer Behandlerlicens Pro, at behandlerne har et konsistent vidensniveau og er i stand til at magte sundhedspædagogikken i Holbæk-modellen.

Behandlerlicens Pro medfører, at din tid og dit fokus med patienten er i centrum, hvor det er vigtigst for jer.


Holbæk-modellen er kendt for at mindske skyld, skam og selvbebrejdelse hos patienten. Gennem behandlingen håndteres patienten bedre og patienten bliver over tid i stand til at varetage sin egen overvægtsbehandling. 

Den digitale løsning

Behandlerlicens Pro er en forudsætning for at kunne praktisere Holbæk-modellen korrekt. Denne softwareløsning sikrer de korrekte spørgsmål og svar og dermed en korrekt behandlingsplan, der løbende optimeres og kvalitetssikres, hvilket tilsammen sikrer en smidig kommunikation og den korrekte pædagogik. Fordelene er umiddelbare i form af lettere arbejdsgange, et væsentligt reduceret tidsforbrug og en kontinuerlig kvalitetssikring og optimering, hvor der nemt kan tilbydes resultatevalueringer. Behandlingen har fokus på dels den vanskelige patient og dels patientens livskurs og reducerer derigennem den for patienten oplevede skyld, skam og selvbebrejdelse.

​​

Kontakt os gerne for yderligere information:

Email: contact@drholmapp.dk  ​

Tlf.: +45 61464463​

Behandlerlicens Pro ​reference

Oslo Kommune, Bydel Alna ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Friskliv og mestring (livsstilsveiledning/»trening på resept» for voksne) tok i bruk den digitale behandlingsløsningen DrHolmApp.info i mars 2019. Bakgrunnen for dette var behovet for å kvalitetssikre de individuelle behandlingsplanene, slik at hver enkelt pasient/deltaker sikres en standardisert behandlingsplan basert på svarene de har gitt ved oppstart og underveis i behandlingen. Utgangspunktet var også et ønske om å bruke kortere tid per konsultasjon, samt en tettere dialog med pasienter/deltakere.

Etter å ha benyttet verktøyet det siste året er mange av behovene innfridd, særlig når det kommer til behandlerlisensen. De individuelle behandlingsplanene har i dag høyere kvalitet, og er mer standardiserte enn tidligere. Vi ser også at ansatte som benytter verktøyet ofte, bruker mindre tid på konsultasjonene, og trenger færre konsultasjoner enn tidligere. Vi ser imidlertid at vi har behov for enda mere «trening» i bruk av verktøyet for å kunne hente ut alle gevinstene, særlig når det kommer til dialogen med pasienter/deltakere og deres bruk av DrHolmApp.info. Potensialet er enormt, så her ligger mye av arbeidet på oss og opplæring av ansatte og familiene.

Marte Bulie, folkehelsekoordinator, Bydel Alna, Avdeling helse og mestring, Oslo Kommune

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om vores behandling, der giver et sundere liv med et bedre helbred. Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211