​Behandlerlicens Pro

Styrker samarbejdet mellem patient og behandler​

Vi tilbyder Behandlerlicens Pro, der giver behandleren et kvalitets- og  kompetenceløft og dermed sikrer et effektivt og givende samarbejde mellem patient og behandler. Platformen er sammenhængende med DrHolmApp.dk, som yder online behandling til mennesker med overvægt og svær overvægt og som er vist at give 72-85 % af brugerne en reduceret grad af overvægt samt øget livskvalitet, humør, kropsopfattelse og fysisk aktivitet samt mindsker appetit og mobning.

Behandlerlicens Pro har implementeret BMI SDS så vi kan evaluere børn og unges ændringer i graden af overvægt gennem vækst og udvikling. Behandlerlicens Pro kommer også med muligheden for video-konsultationer samt arabisk version. 

Med en Behandlerlicens Pro bliver du i stand til hurtigt og sikkert at udarbejde en grundig, individuel behandlingsplan til din patient og derigennem behandle, guide og monitorere behandlingsforløbet. Du vil få adgang til et omfattende bibliotek hvor du kan læse om evidens, forskning, retningslinjer, anbefalinger, kliniske erfaringer og meget mere. Som behandler har du adgang til at oprette notater undervejs i konsultationen og dermed yderligere individualisere behandlingsplanen. Der kan ligeledes skrives journalnotater for hver konsultation. Som behandler får du desuden adgang til online-support fra vores behandler-specialister med svar indenfor 1-2 hverdage.

Dine patienter får ligeledes adgang til Behandlerlicens Pro hvor de, foruden deres behandlingsplan, også får adgang til biblioteket og her kan søge svar på mange af de spørgsmål der ofte opstår når en behandling iværksættes. Patienten kan føre dagbog over både kost og motion og følge egen udvikling samt stille spørgsmål til en online supportfunktion. En Behandlerlicens Pro aftale er vurderet til at kunne halvere tidsforbruget hos behandleren med sine patienter.

Som behandler uddannes du på 3 kurser af 2 dages varighed. Efter kursus 1 vil du være i stand til at bruge Behandlerlicens Pro i behandlingen af patienter/borgere med overvægt og svær overvægt.

​Anvendelsen af Behandlerlicens Pro indgår som pensum på alle tre kurser fremadrettet. ​

​En Behandlerlicens Pro aftale sikrer en konsistent og omhyggelig gennemgang af patientens baggrund og sikrer derved en ordentlig, grundig og værdig behandlingsplan. Derudover sikrer Behandlerlicens Pro, at behandlerne har et konsistent vidensniveau og er i stand til at magte sundhedspædagogikken i Holbæk-modellen.

Behandlerlicens Pro medfører, at din tid og dit fokus med patienten er i centrum, hvor det er vigtigst for jer.


Holbæk-modellen er kendt for at mindske skyld, skam og selvbebrejdelse hos patienten. Undervejs etableres en relation mellem patient og behandler baseret på tillid, respekt og accept således at patienten bliver bedre i stand til at varetage sin egen behandling. 

Den digitale løsning

Behandlerlicens Pro er en afgørende støtte for at kunne praktisere Holbæk-modellen korrekt. Denne softwareløsning sikrer de korrekte spørgsmål og svar og dermed en korrekt behandlingsplan, der løbende optimeres og kvalitetssikres, hvilket tilsammen sikrer en smidig kommunikation, korrekte pædagogik og et fokus på det der er svært i samtalen. Fordelene er umiddelbare i form af lettere arbejdsgange, et væsentligt reduceret tidsforbrug og en kontinuerlig kvalitetssikring og optimering, hvor der nemt kan tilbydes resultatevalueringer. Behandlingen har fokus på dels den vanskelige patient og dels patientens livskurs og reducerer derigennem den for patienten oplevede skyld, skam og selvbebrejdelse.

​​

Kontakt os gerne for yderligere information:

Email: contact@drholmapp.dk  ​

Tlf.: +45 61464463​

Behandlerlicens Pro ​reference

Oslo Kommune, Bydel Alna ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Friskliv og mestring (livsstilsveiledning/»trening på resept» for voksne) tok i bruk den digitale behandlingsløsningen DrHolmApp.info i mars 2019. Bakgrunnen for dette var behovet for å kvalitetssikre de individuelle behandlingsplanene, slik at hver enkelt pasient/deltaker sikres en standardisert behandlingsplan basert på svarene de har gitt ved oppstart og underveis i behandlingen. Utgangspunktet var også et ønske om å bruke kortere tid per konsultasjon, samt en tettere dialog med pasienter/deltakere.

Etter å ha benyttet verktøyet det siste året er mange av behovene innfridd, særlig når det kommer til behandlerlisensen. De individuelle behandlingsplanene har i dag høyere kvalitet, og er mer standardiserte enn tidligere. Vi ser også at ansatte som benytter verktøyet ofte, bruker mindre tid på konsultasjonene, og trenger færre konsultasjoner enn tidligere. Vi ser imidlertid at vi har behov for enda mere «trening» i bruk av verktøyet for å kunne hente ut alle gevinstene, særlig når det kommer til dialogen med pasienter/deltakere og deres bruk av DrHolmApp.info. Potensialet er enormt, så her ligger mye av arbeidet på oss og opplæring av ansatte og familiene.

Marte Bulie, folkehelsekoordinator, Bydel Alna, Avdeling helse og mestring, Oslo Kommune

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om Holbæk-modellen, der giver et bedre og sundere liv med et bedre helbred. 

Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-modellen 

Telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: info@drholm.com 

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211