Evidens

​    Utvalgte vitenskapelige artikler​ fra Dr Holm

1. Behandling i primærsektoren med følgende effekter

​74% af patienterne reduserer graden av overvekt

Forbedring af livskvalitet

Reduktion af blodtryk

Reduktion af overvægt og øgning af livskvalitet, fysisk aktivitet, humør, kropsopfattelse samt mindskning af appetit

2. Behandling i sekundærsektoren med følgende effekter

69% og 75% reduserer graden av overvekt

Reduktion i kolesteroler

Barneovervekt - hvor stort er problemet?

Forekomsten av overvekt blant barn og unge har steget markant de siste 60 årene. I dag kjemper en femtedel av alle danske skolebarn med overvekt, og ca. 4 % lider av svær overvekt. I kjølevannet av overvekt følger mange komplikasjoner – både kroppslige, psykiske og sosiale.

Barn og unge med overvekt har en livskvalitet som er på linje med barn og unge i behandling for kreft. Utover en voldsom sosial stigmatisering, medfører overvekt en rekke endringer i kroppen, som øker sykeligheten og medfører en tidligere død. For eksempel har 50 % av barn og unge som starter behandling for overvekt begynnende eller et reelt forhøyet blodtrykk, samt pusteproblemer under søvn, 31 % har fettlever, 27 % har et forhøyet kolesteroltall, 50 % har søvnapnø og 14 % har forstadier til sukkersyke. Dette avspeiler tydelig alvorligheten av denne omfattende og komplekse sykdommen. I voksen alder er det nå flere enn 1000 peer reviewed studier som viser en tydelig sammenheng mellom utvikling av overvekt og 15 forskjellige kreftsykdommer. Man har funnet ut at svær overvekt er ansvarlig for 9 % av alle kreftsykdommer, 35 % av alle hjerte – og karsykdommer, samt 85 % av tilfellene med type 2 diabetes.

WHO deklarerte svær overvekt som en sykdom i 1948. Den Amerikanske Legeforening deklarerte den 18. juni 2013 svær overvekt for en sykdom, og den Kanadiske Legeforening fulgte etter den 9. oktober 2015. Det europeiske ekspertråd (Childhood Obesity Task Force under European Association for the Study of Obesity (EASO)) anbefalte i 2015 at svær overvekt skulle anerkjennes som en kronisk sykdom, noe som nå også er tilnærmingen i de nye danske pediatriske anbefalinger for behandling av barn og unge med overvekt.

UNICEF har direkte og kraftig kritisert alle land som har underskrevet Barnekonvensjonen for ikke å yte en tilstrekkelig innsats på området omkring barn og unge med overvekt.

Svær overvekt er således en av de største truslene mot folkehelsen i det 21. århundre.

Enheden for Børn og Unge med Overvægt

Enheten er en behandlingsklinikk for barn og unge med overvekt, som ble grunnlagt i 2007 av forskningsansvarlig overlege i barnesykdommer, forskningslektor, PhD Jens-Christian Holm på barneavdelingen, Holbæk Sykehus. Enheten fokuserer på å effektivt behandle overvekt og dets relaterte komplikasjoner hos barn og unge, samt på å belyse de medisinske, psykiske og sosiale konsekvensene av denne sykdommen.

Enhetene kan vise til etablerte behandlingsresultater, som fremheves internasjonalt, og som gir håp for denne ekstremt utsatte gruppe av barn og unge i fremtiden.

Enhetens behandlingsprinsipper

Behandlingsmetoden bygger på en familiefokusert, tverrfaglig behandling med et team av leger, sykepleiere, ernæringseksperter, sosialrådgivere og psykologer. Det er en profesjonell behandlingsmetode som støtter, lærer og hjelper pasientene med å ta ansvar gjennom en nyutviklet og pedagogisk tilgang, som betrakter overvekt som en kronisk sykdom basert på en livslang fysiologisk regulering av fettmassen.

Behandlingen består av livsstilsendringer som er konkretisert i form av en behandlingsplan med 15-30 punkter som blir skreddersydd til det enkelte barn og barnets familie, og som iverksettes fra behandlingsstart. Gjennomsnittlig brukes det 4,5 timer årlig per barn, og på nåværende tidspunkt har over 4200 barn og unge med overvekt fulgt behandlingen i enheten. Den nye pedagogikk er i seg selv et paradigmeskifte, og tar et oppgjør med mange tradisjonelle behandlingspedagogikker, f.eks. mener Dr Holm at en tankegang basert på motivasjon er med på å ødelegge pasientene. Dette skyldes at tanker om motivasjon ender med å gi pasienten skylden, noe som ikke er rimelig når man forstår at overvekt er en sykdom (hvor behandleren har behandlingsansvaret som med alle andre kroniske sykdommer), samt når man forstår at fettmassen forsvares og bevares aktivt. I denne grunnforståelsen er et tankefokus på motivasjon et falskt grunnlag som er med på å villede pasienten og behandleren.

Gå til toppen

Enestående behandlingsresultater

65-85 % av de uselekterte barn som behandles i enheten, reduserer deres grad av overvekt etter ett års behandling, uansett kjønn, alder, sosial klasse, grad av overvekt, genetisk risikoscore, og relativt få dropper ut av behandlingen. Enhetens behandlingsprinsipper er dessuten integrert i omtrent 70 kommunale behandlingsklinikker i Danmark samt barnavdelinger. 

Unik database og biobank

Enhetens styrke er en bred og systematisk datainnsamling, som har funnet sted siden 2008 og som fortsetter løpende.

Data omfatter relevante opplysninger om barnene og de unges matvaner, fysisk aktivitets – og inaktivitetsnivå, fysisk og psykisk utvikling og nåværende tilstand, samt biologiske prøver av blod, urin, spytt og avføring, som oppbevares i Den Danske Biobank for Børn og Unge med Overvægt. Utover dette suppleres det med helkroppsskanning (DXA-skanning) til bestemmelse av fett – og muskelprosent, samt MR-skanning til å bestemme mengde av fett i underhud, lever og muskler.

I databasen er det samlet inn mer enn 1400 forskjellige enkelt-informasjoner per barn på 3685 friske kontrollbarn (hvorav størstedelen har normal vekt) og over 4200 overvektige barn og unge i behandling for overvekt.

Forskning er veien til bedre behandling

Den omfattende datainnsamlingen danner allerede grunnlaget for en lang rekke forskningsaktiviteter, som inkluderer post.docs, ph.d. – og forskningsstudenter, samt øvrige forskningsmedarbeidere, som arbeider tett sammen med behandlingsdelen. 

Enheten mottok i slutten av 2011, i samarbeid med Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet, to større bevilgninger fra "Innovationsfonden" til de internasjonale konsonsortieprosjektene TARGET og BIOCHILD. 

I 2019 mottok Forskningsenheten et større beløp fra Danmarks Frie Forskningsfond til en randomisert, kontrollert studie for å teste standardcare mot Holbæk-modellen.

Gjennom disse forskningsprosjekter undersøkes arvematerialets betydning for overvekt i barnealderen. De har ført til at vi har identifisert tre nye genvarianter som forklarer utviklingen av overvekt hos barn og unge, samt publisert en studie i Nature, som belyser sammenhengen mellom 60 genvariasjoner og fødselsvekt – en sammenheng som overstiger tidligere kjente risikofaktorers påvirkning av fødselsvekten med innflytelse på hjerte - og karsykdommer og sukkersyke i voksen alder. Ytterligere har undersøkelser av tarmbakterier belyst, at fecestransplantasjon fra barn med overvekt til kimfrie mus, også overfører fenotypen for svær overvekt til mus.

Utover dette arbeider Enheten allerede med en lang rekke prosjekter vedrørende følgesykdommer til overvekt, samt den pedagogikken som brukes i Enheten. En pedagogikk som i seg selv vurderes til å bli et helsepedagogisk paradigmeskifte.

Perspektiv

Overvekt er ikke lenger bare en individuell problemstilling. Vi må som samfunn ta ansvar for overvekt, på samme måte som vi gjør med andre kroniske sykdommer. Dette oppfordrer til et paradigmeskifte, sånn at svær overvekt anses og behandles på linje med andre kroniske sykdommer som astma, sukkersyke og kreft.

Gå til toppen

Kontakt oss og lær mer om Holbæk-Modellen

​Kontakt oss for mer informasjon om vår effektive behandling, som gir et sunnere liv med bedre helse. Ring  Dr Holm og hør mer om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-post: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211