​Behandlerlisens Pro

DrHolmApp.info tilbyr online behandling for personer med overvekt og svær overvekt og hjelper 75% av brukerne å oppnå vekttap. Basert på denne suksessen, blir Behandlerlisens Pro avtaler nå tilbudt, som gjennom en behandlingsversjon gir utøveren et kompetanseløft og dermed sikrer et effektivt og givende samarbeid mellom behandler og pasient.

Med Behandler-lisens Pro vil du raskt og trygt kunne utarbeide en grundig, individuell behandlingsplan til pasienten din og dermed behandle, veilede og monitorere behandlingsforløpet. Du vil få tilgang til et omfattende bibliotek der du kan lese om evidens, forskning, retningslinjer, anbefalinger, kliniske erfaringer og mer. Som behandler har du mulighet til å opprette notater under konsultasjonen og dermed ytterligere individualisere behandlingsplanen. Som behandler får du også tilgang til online support fra våre behandlingsspesialister med svar innen 2 virkedager.

Pasientene dine får også tilgang til Behandlerlisens Pro der de i tillegg til behandlingsplanen også får tilgang til biblioteket, og her kan de søke etter svar på mange av de spørsmålene som ofte oppstår når en behandling påbegynnes. Pasienten kan føre dagbok for både kosthold og mosjon og følge egen utvikling, samt stille spørsmål på en online supportfunksjon. En Behandlerlisens Pro avtale er anslått å halvere tiden som behandleren bruker med sine pasienter.

Som behandler opplæres du i løpet av 4 kurs, hver med 1-2 dager i bruken av Behandlerlisens Pro, samt Dr Holm modellen som sikrer effektiv behandling.

En Behandlerlisens Pro avtale sikrer en konsistent og nøye gjennomgang av pasientens bakgrunn og sikrer dermed en ordentlig, grundig og verdig behandlingsplan. I tillegg sikrer behandler lisensavtalen at behandlere har et konsistent kunnskapsnivå og evner å drive helseopplæringen i Dr Holm modellen.

Dr Holm modellen er kjent for å redusere skyld, skam og selvbebreidelser hos pasienten. Gjennom behandlingen håndteres pasienten bedre, og pasienten blir over tid i stand til å håndtere sin egen behandling av overvekten.

Den digitale løsningen

Behandlerlisens Pro er en forutsetning for å kunne utøve Dr Holm modellen på riktig måte. Denne softwarevareløsningen sikrer de riktige spørsmålene og svarene og dermed en korrekt behandlingsplan som kontinuerlig optimaliseres og kvalitetssikres, noe som sikrer en smidig kommunikasjon og riktig pedagogikk. Fordelene er umiddelbare når det gjelder lettere arbeidsflyter, et betydelig redusert tidsforbruk og kontinuerlig kvalitetssikring og optimalisering, hvor resultatevalueringer enkelt kan tilbys. Behandlingen fokuserer på både den vanskelige pasienten og pasientens livskurs, og reduserer dermed skylden, skammen og selvbebreidelser som pasienten opplever.

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon:

E-post: contact@drholmcourses.com

Tlf.: +45 61469960​

Kontakt

Dr Holm
Kalundborgvej 114

4300 Holbæk​

Tlf. +45 61469960

Email contact@drholmcourses.com 

​Dr Holm

omfatter

Dr Holm
CVR 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR 39247488

Dr Holm App ApS
CVR 38974211