​Behandlerlisens Pro

Vi tilbyr nu Behandlerlisens Pro, som gjennom en behandlerversjon, gir behandleren et kompetenseløft og dermed sikrer et effektivt og givende samarbeid mellom behandler og pasienten. Plattformen er i samsvar med DrHolmApp.info, som gir online behandling for overvektige mennesker og hjelper omtrent 75% av brukerne med å oppnå vekttap. 

Behandlerlisens Pro kommer nå med muligheten til video-konferanser, slik at du i prinsippet kan opprettholde normal drift til tross for Covid-19-krisen. I tillegg har vi implementert BMI SDS som vi bruker for å evaluere barn og unge for å vurdere deres overvekt gjennom vekst og utvikling.

Med en Behandlerlisens Pro kan du raskt og trygt utarbeide en grundig, individualisert behandlingsplan for pasienten din, og dermed behandle, veilede og overvåke behandlingsforløpet. Du vil ha tilgang til et omfattende bibliotek hvor du kan lese om evidens, forskning, retningslinjer, anbefalinger, kliniske erfaringer og mer. Som behandler har du tilgang til å lage notater under konsultasjonen og dermed individualisere behandlingsplanen ytterligere. Journalnotater kan også skrives for hver konsultasjon. Som behandler får du også tilgang til online support fra våre behandlerspesialister med svar innen 1-2 hverdager.

​Pasientene dine vil også ha tilgang til Behandlerlisens Pro hvor de i tillegg til behandlingsplanen deres også vil ha tilgang til biblioteket og her kan søke svar på mange av spørsmålene som ofte dukker opp når en behandling igangsettes. Pasienten kan føre en dagbok av både kosthold og trening og følge sin egen utvikling i tillegg til å spørre en online supportfunksjon. En avtale med Behandlisens Pro blir vurdert til å halvere tiden som behandleren bruker med sine pasienter.

Som behandler blir du utdannet på 3 kurs av 2 dagers varighet. Etter kurs 1 vil du kunne bruke Behandlerlisens Pro til behandling av overvektige og svært overvektige pasienter / borgere.

Bruken av Behandlerlisens Pro er inkludert som en pensum for alle tre kurs fremover. 

En Behandlerlisens Pro-avtale sikrer en konsekvent og nøye gjennomgang av pasientens bakgrunn, og derved sikres en riktig, grundig og verdig behandlingsplan. I tillegg sørger Behandlerlisens Pro for at behandleren har et konsistent nivå av kunnskap og er i stand til å mestre helsepedagogikken i Holbæk-modellen.

Behandlerlisens Pro betyr at tiden din og fokuset med pasienten er i sentrum, der det er viktigst for deg.

Holbæk-modellen er kjent for å redusere pasientens skyld, skam og selvbebreidelse. Gjennom behandlingen blir pasienten bedre håndtert og pasienten blir i stand til å utføre sin egen overvektbehandling over tid.

Den digitale løsningen

Behandlerlisens Pro er en forutsetning for å praktisere Holbæk-modellen riktig. Denne programvareløsningen sikrer riktige spørsmål og svar og dermed en riktig behandlingsplan som kontinuerlig blir optimalisert og kvalitetssikret, som sammen sikrer jevn kommunikasjon og riktig pedagogikk. Fordelene er øyeblikkelig i form av enklere arbeidsflyter, et betydelig redusert tidsforbruk og kontinuerlig kvalitetssikring og optimalisering, der resultatevalueringer enkelt kan tilbys. Behandlingen fokuserer på både den vanskelige pasienten og pasientens livsforløp og reduserer derved skylden, skammen og selvbebreidelser som pasienten opplever.

​​

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

E-post: contact@drholmapp.dk

Tlf.: +45 61464463​

Behandlerlisens Pro referanse​

Oslo Kommune, Bydel Alna ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Friskliv og mestring (livsstilsveiledning/»trening på resept» for voksne) tok i bruk den digitale behandlingsløsningen DrHolmApp.info i mars 2019. Bakgrunnen for dette var behovet for å kvalitetssikre de individuelle behandlingsplanene, slik at hver enkelt pasient/deltaker sikres en standardisert behandlingsplan basert på svarene de har gitt ved oppstart og underveis i behandlingen. Utgangspunktet var også et ønske om å bruke kortere tid per konsultasjon, samt en tettere dialog med pasienter/deltakere.

Etter å ha benyttet verktøyet det siste året er mange av behovene innfridd, særlig når det kommer til behandlerlisensen. De individuelle behandlingsplanene har i dag høyere kvalitet, og er mer standardiserte enn tidligere. Vi ser også at ansatte som benytter verktøyet ofte, bruker mindre tid på konsultasjonene, og trenger færre konsultasjoner enn tidligere. Vi ser imidlertid at vi har behov for enda mere «trening» i bruk av verktøyet for å kunne hente ut alle gevinstene, særlig når det kommer til dialogen med pasienter/deltakere og deres bruk av DrHolmApp.info. Potensialet er enormt, så her ligger mye av arbeidet på oss og opplæring av ansatte og familiene.​

Marte Bulie, folkehelsekoordinator, Bydel Alna, Avdeling helse og mestring, Oslo Kommune

Kontakt oss og lær mer om Holbæk-Modellen

​Kontakt oss for mer informasjon om vår effektive behandling, som gir et sunnere liv med bedre helse. Ring  Dr Holm og hør mer om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-post: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211