​​Våre verdier

Våre verdier er basert på en visjon om å tilby omsorgsfull og effektiv behandling for barn, ungdom og voksne med overvekt og svær overvekt. Vi skylder pasientene å forklare hva overvekt egentlig er fra et opplyst synspunkt og å tilby en behandling som fremmer helse slik at pasienter kan leve et liv i en verden der stigmatisering, skam og mangel på motivasjon ikke lenger er relevante.

Autentisitet

Det er avgjørende for oss å være autentisk. Autentisk i forhold til virkeligheten – at overvekt er en sykdom hvor fettmassen reguleres av et ekstremt sofistikert og elegant, men ubarmhjertig og urokkelig system som opprettholder fettmassen. Autentisk i å kunne tilby en profesjonell og verdig behandling som ikke forstyrres av ulike forestillinger som ofte blir en barriere for det optimale behandlingsforløpet.

Faglighet

Hele vårt arbeid er basert på vitenskapelige evalueringer i internasjonale fagtidsskrifter. Vi har utviklet et evidensgrunnlag angående behandling av overvekt og svær overvekt og dens komplikasjoner. Det er avgjørende å forstå at svær overvekt er en kronisk sykdom, å forstå den hormonelle reguleringen av fettmassen som aktivt tilstreber å bevare fettet, og som helsepersonell kunne mestre den nye helsepedagogikken. Det handler ikke bare om motivasjon eller bare å spise mindre og bevege seg mer. Vårt evidensgrunnlag og vår faglighet er grunnlaget for at man som pasient kan føle seg trygg og kan identifisere seg med våre verdier og budskap.

Ydmykhet

Det er viktig for oss at vi møter våre pasienter i en tilstand av uselviskhet, ydmykhet og sann empati. Vi har stor forståelse for at behandleren ikke kan vite på forhånd hva pasientens faktiske utfordringer er, om gener, tarmbakterie-gener eller ulike psykososiale utfordringer når vi starter behandlingen. Årsakene til overvekt er varierte og ofte komplekse og krever både en grundig og omhyggelig tilnærming.

Verdighet

Alle har rett til en anstendig behandling uavhengig av sykdommens art. Mange mennesker med overvekt opplever i møte med helsepersonell å ikke bli tatt seriøst, ikke forstått og mangel på imøtekommenhet – og dermed ikke få verdig behandling. Det er avgjørende for oss at kontakten mellom behandleren og pasienten skjer på en verdig måte, slik at vi tar ansvar for at pasienten mottar en behandling som kan matche omfanget av utfordringene.

Kontakt oss og lær mer om Holbæk-Modellen

​Kontakt oss for mer informasjon om vår effektive behandling, som gir et sunnere liv med bedre helse. Ring  Dr Holm og hør mer om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-post: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211