Skoleforebygging: Holbæk modellen for skoler

Det er avgjørende at vi som omsorgsfulle voksne (foreldre, lærere, terapeuter etc.) som kommer i kontakt med barn og unge gjør en innsats for å motvirke de negative påvirkningene som bl.a. lockdown i 2020 har rammet barn og unge, spesielt når det gjelder inaktivitet, kjedsomhet, isolasjon, ensomhet, konflikter, angst og depresjon.

Alle barn fortjener en trygg og sunn oppvekst og utvikling, der viktige forutsetninger er god fysisk, mental og sosial velvære. Videre er det viktig at mange relasjoner overføres fra barndommen til voksenlivet - dette gjelder også daglige vaner. Daglige vaner er av stor betydning for vekst og utvikling, og derfor er det viktig å forstå og dra nytte av at det i barndommen er et viktig vindu å få på plass og sikre sunn vekst og utvikling i fremtiden. Et barn tilbringer 200 dager i året på skolen, og dermed er skolen et ideelt sted å investere for å sikre barns trivsel. "Å beskytte barnets interesser" er tittelen på artikkel 3 i FNs konvensjon om barnets rettigheter.

​Dermed understreker barnekonvensjonen at samfunnet er forpliktet til å sikre barnets beste. FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 1989 for å sikre den spesielle beskyttelsen barna trenger.

Barn og unges fysiske helse og velvære inkluderer vekst og utvikling. Barndommen er en periode med stor fysiologisk utvikling og biologisk modning. I løpet av denne perioden er full høyde nådd, beinmassen akkumuleres, kroppssammensetningen endres og barnet blir kjønnsmodent. Barns vekst måles som høyde og vekt og føres inn i vekstkurver. Vekstkurver for barn og unge bør følge et jevnt mønster som er i tråd med utviklingen i henhold til relevante referanseverdier i vekstkurvene. I tillegg utvikler barnet seg på samme måte både psykologisk og sosialt med stor betydning for mental helse som er av avgjørende betydning for en normal utvikling av personlighet, identitet, selvtillit og livskvalitet. Fysisk, mental og sosial velvære er forutsetninger for hverandre og ikke bare til stede eller ikke uavhengig av hverandre.

Vi kan tilby en omfattende forebyggende innsats for å sikre bedre trivsel og læring blant barn og unge i skolene og for å sikre et verdigrunnlag som lever opp til FNs barnekonvensjon.

Innsatsen tar sikte på å optimalisere forhold for læring og helse, og dermed streve for en optimal hverdag for elever. Innsatsen er basert på et helhetlig syn på barnet, der alle aspekter av barnets liv blir satt i fokus. Dermed må elever så vel som lærere og foreldre læres en aktiv holdning til mange aspekter av ernæring, aktivitet, inaktivitet, sosialt miljø og mental helse for å sikre optimal vekst, utvikling, velvære og læring. Videre vil det være fokus på kunnskap om og forståelse og forebygging av overvekt hos barn og unge for å redusere stigma og diskriminering av barn og unge med overvekt.

Skoleinnsatsen vil bruke følgende fokuspunkter;

​1. Skole oppmøte

2. Resultater i skolen (karakterer og andre målinger)

3. Matpakke

4. Reduksjon av fysisk inaktivitet

5. Økning i fysisk aktivitet

6. Sov

7. Forbedret miljø i klasserommet

8. Vekst, utvikling og trivsel

9. Psykososial velvære og mental helse

10. Reduksjon i overvekt

​Etter nedstengningen i 2020 sitter vi igjen med en stor gruppe barn og unge som vi må hjelpe, og hvor vi kan tilby en helhetlig innsats for å få disse barna og unge tilbake på sporet med tanke på vekst, utvikling og velvære. 

Dersom du som skole er interessert kan du kontakte oss for protokoll, budsjett, tilbud og generell informasjon.

KONTAKT OSS

Kontakt oss på contact@drholmhealth.com eller telefon 61 46 44 63,​

hvis en skoleforebygging er noe du kan være interessert i.

Kontakt oss og lær mer om Holbæk-Modellen

​Kontakt oss for mer informasjon om vår effektive behandling, som gir et sunnere liv med bedre helse. Ring  Dr Holm og hør mer om Holbæk-Modellen 

på telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-post: contact@drholmcourses.com.

Dr Holm​

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211