Behandling af data ved tilmelding til vægttabskurser

Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger

Dr Holm Health ApS

CVR-nr.: 39247488

Mail: contact@drholmcourses.com

​Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·​For at kunne opfylde den indgåede aftale i form af vægttabskurser.

·​For at kunne evaluere vores kurser.

·​Præcisere vores marketingsstrategi.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at udvikle vores kurser på baggrund af indsamlet feedback fra deltagere samt at kunne markedsføre disse.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler potentielt følgende kategorier af personoplysninger om dig (ikke nødvendigvis alle data, men blot de data du opgiver til os):

  • ​Almindelige personoplysninger: Navn og mailadresse.
  • ​Som kursist på vores vægttabskursus får du 3 måneders abonnement til DrHolmApp.dk – læs her hvilke oplysninger vi registrerer ved oprettelse på DrHolmApp.dk.
  • ​Der behandles som udgangspunkt ikke helbredsoplysninger i forbindelse med kursusafvikling. Sker dette, vil det under alle omstændigheder være baseret på samtykke fra dig.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • ​Kursussted: Vi deler navne på kursister med kursusstedet for at arrangere kursusdage.
  • ​Regnskabsfirma: Vi deler de nødvendige data med vores regnskabsfirma med henblik på at kunne fakturere vores ydelser til dig.
  • ​Webudvikler: Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev bliver din mailadresse registreret hos vores webudvikler. Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve om nye kurser mv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til vores kurser bliver gemt og opbevaret i 5 år, medmindre du henvender dig til os med ønsket om at få disse oplysninger slettet. Vi gemmer dine oplysninger for at have dokumentation for hvilke kurser du tidligere har deltaget i hos os, da vi tilbyder opfølgende kurser. Derudover gemmer vi dine oplysninger i forbindelse med bogføring, fakturering, revision samt muligheden for at kunne optimere vores produktportefølje. Vi vil lægge stor vægt på dels at beskytte alle data til alle tidspunkter dels at slette oplysninger når de ikke længere er nødvendige for at kunne dokumentere/udvikle vores aktiviteter.

​Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Bemærk, at dette kun er relevant, hvis vi har samtykke til at behandle andre oplysninger end dem, der er nødvendige for gennemførelse, fakturering og bogføring af kurset.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om Holbæk-modellen, der giver et bedre og sundere liv med et bedre helbred. 

Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-modellen 

Telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: info@drholm.com 

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211