-->

​Behandler-licens Pro

DrHolmApp.dk yder online behandling til mennesker med overvægt og svær overvægt og hjælper 75% af brugerne til at opnå vægttab. Vi tilbyder nu Behandler-licens Pro, der via en behandlerversion, giver behandleren et kompetenceløft og dermed sikrer et effektivt og givende samarbejde mellem behandler og patient.

Med en Behandler-licens Pro bliver du i stand til hurtigt og sikkert at udarbejde en grundig, individuel behandlingsplan til din patient og derigennem behandle, guide og monitorere behandlingsforløbet. Du vil få adgang til et omfattende bibliotek hvor du kan læse om evidens, forskning, retningslinjer, anbefalinger, kliniske erfaringer og meget mere. Som behandler har du adgang til at oprette notater undervejs i konsultationen og dermed yderligere individualisere behandlingsplanen. Der kan ligeledes skrives journalnotater for hver konsultation. Som behandler får du desuden adgang til online-support fra vores behandler-specialister med svar indenfor 1-2 hverdage.

Dine patienter får ligeledes adgang til Behandler-licens Pro hvor de, foruden deres behandlingsplan, også får adgang til biblioteket og her kan søge svar på mange af de spørgsmål der ofte opstår når en behandling iværksættes. Patienten kan føre dagbog over både kost og motion og følge egen udvikling samt stille spørgsmål til en online supportfunktion. En Behandler-licens Pro aftale er vurderet til at kunne halvere tidsforbruget hos behandleren med sine patienter.

Som behandler uddannes du på 3 kurser af 2 dages varighed. Efter kursus 1 vil du være i stand til at bruge Behandler-licens Pro i behandlingen af patienter/borgere med overvægt og svær overvægt.

​Anvendelsen af Behandler-licens Pro indgår som pensum på alle tre kurser fremadrettet. For tidligere kursister, der endnu ikke er introduceret og oplært, vil der arrangeres et 1-dagskursus eller tilbydes oplæring lokalt (afhængigt af deltagerantal). Kontakt for os for nærmere aftaler og pris.​

​En Behandler-licens Pro aftale sikrer en konsistent og omhyggelig gennemgang af patientens baggrund og sikrer derved en ordentlig, grundig og værdig behandlingsplan. Derudover sikrer Behandler-licens Pro, at behandlerne har et konsistent vidensniveau og er i stand til at magte sundhedspædagogikken i Dr Holm modellen.


Dr Holm modellen er kendt for at mindske skyld, skam og selvbebrejdelse hos patienten. Gennem behandlingen håndteres patienten bedre og patienten bliver over tid i stand til at varetage sin egen overvægtsbehandling. 

Den digitale løsning

Behandler-licens Pro er en forudsætning for at kunne praktisere Dr Holm modellen korrekt. Denne softwareløsning sikrer de korrekte spørgsmål og svar og dermed en korrekt behandlingsplan, der løbende optimeres og kvalitetssikres, hvilket tilsammen sikrer en smidig kommunikation og den korrekte pædagogik. Fordelene er umiddelbare i form af lettere arbejdsgange, et væsentligt reduceret tidsforbrug og en kontinuerlig kvalitetssikring og optimering, hvor der nemt kan tilbydes resultatevalueringer. Behandlingen har fokus på dels den vanskelige patient og dels patientens livskurs og reducerer derigennem den for patienten oplevede skyld, skam og selvbebrejdelse.

​​

Kontakt os gerne for yderligere information:

Email: contact@drholmcourses.com

Tlf.: +45 61469960​

Kontakt

Dr Holm
Kalundborgvej 114

4300 Holbæk​

tlf. +45 61469960

email contact@drholmcourses.com 

​Dr Holm

omfatter

Dr Holm
CVR 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR 39247488

Dr Holm App ApS
CVR 38974211