​Skoleindsats: Holbæk-modellen til skoler

Det er afgørende at vi som omsorgsgivende voksne (forældre, lærere, behandlere m.m.) der kommer i kontakt med børn og unge, gør os umage med at imødegå de negative indflydelser hvad angår inaktivitet, kedsomhed, isolation, ensomhed, konflikter, angst og depression.​​

Alle børn fortjener en tryg og sund opvækst og udvikling, hvor vigtige forudsætninger er god fysisk, psykisk og social trivsel. Endvidere er det vigtigt, at mange forhold overføres fra barndommen til voksenlivet – det gælder også daglige vaner. Daglige vaner har stor betydning for vækst og udvikling, og derfor er det vigtigt at forstå og drage fordel af, at der i barndommen er et vigtigt vindue for at sætte ind og sikre en sund vækst og udvikling fremadrettet. Et barn bruger årligt 200 dage i skolen, og dermed er skolen et ideelt sted at sætte ind for at sikre børns trivsel. ”Sikring af barnets interesser”, sådan lyder overskriften i artikel 3 i FN’s Børnekonvention. 

Således understreger Børnekonventionen, at samfundet er forpligtet til at sikre barnets tarv – Det Bedste for Barnet. FN’s Børnekonvention blev vedtaget i 1989, for at sikre den særlige beskyttelse børn har brug for.

Børn og unges fysiske sundhed og trivsel omfatter vækst og udvikling. Barndommen er en periode med stor fysiologisk udvikling og biologisk modning. I denne periode nås den fulde højde, knoglemassen akkumuleres, kropssammensætningen ændres og barnet bliver kønsmodent. Børns vækst måles som højde og vægt og indtastes i vækstkurver. Børn og unges vækstkurver bør følge et jævnt mønster, der er i overensstemmelse med udviklingen jævnfør relevante referenceværdier i vækstkurverne. Desuden udvikles barnet tilsvarende både psykologisk og socialt med stor betydning for mental sundhed der er af afgørende betydning for en normal udvikling af personlighed, identitet, selvværd og livskvalitet. Fysik, psykisk og social trivsel er forudsætninger for hinanden og ikke blot tilstede eller ej uafhængigt af hinanden.​

Vi kan tilbyde en omfattende forebyggende indsats, som skal sikre bedre trivsel og læring blandt børn og unge på danske skoler og sikre et værdigrundlag, der lever op til FN’s Børnekonvention.

Indsatsen har til formål at optimere vilkår for læring og sundhed, og dermed tilstræbe en optimal hverdag for eleverne. Indsatsen tager afsæt i et holistisk syn på barnet, hvor alle aspekter af barnets liv sættes i fokus. Således skal såvel elever, som lærere og forældre undervises i aktiv stillingtagen til mange aspekter af ernæring, aktivitet, inaktivitet, socialt miljø og mental sundhed for at sikre optimal vækst, udvikling, trivsel og læring. Endvidere vil der være fokus på viden om og forståelse og forebyggelse af overvægt hos børn og unge med henblik på at reducere stigmatisering og diskrimination af børn og unge med overvægt. Således er det overordnede fokus på trivsel, læring og sundhed. 

Skoleindsatsen vil anvende følgende fokuspunkter;

1. Skolefremmøde

2. Resultater i skolen (karakterer og andre målinger)

3. Madpakker

4. Mindskning af fysisk inaktivitet

5. Øgning i fysisk aktivitet

6. Søvn

7. Forbedret miljø i klassen

8. Vækst, udvikling og trivsel

9. Psykosocial trivsel og mental sundhed

10. Reduktion i grad af overvægt

Hvis I som skole er interesseret, kan I kontakte os med henblik på protokol, budget, tilbud og generel information.

KONTAKT OS

Kontakt os på info@drholm.com eller på telefon +45 61 46 44 63 ,

hvis en skoleindsats er noget som du/I kunne være interesseret i.

Kontakt os og lær mere om Holbæk-Modellen

​Kontakt os gerne for mere information om Holbæk-modellen, der giver et bedre og sundere liv med et bedre helbred. 

Ring til Dr Holm og hør mere om Holbæk-modellen 

Telefon:​ +45 61464463 

eller skriv til e-mail: info@drholm.com 

Dr Holm​ omfatter

Dr Holm

CVR: 28050542

Dr Holm Health ApS
CVR: 39247488

Dr Holm App ApS
CVR: 38974211